LS&R 1467

Pi Pharma mag geneesmiddel onder de naam Co-Diovane invoeren

Rechtbank van Koophandel Brussel 18 maart 2015, IEF 16902; IEFbe 2227; LS&R 1467 (Novartis tegen Pi Pharma) Merkenrecht. Een van de geneesmiddelen van Novartis is 'Co-Diovane' ook wel 'Co-Valsartan' genoemd. Pi Pharma wenst het geneesmiddel 'Valsartan Hydrochlorothiazide' vanuit het V.K. in te voeren en in België te verhandelen onder een van de bovengenoemde benamingen van Novartis. Novartis stelt dat Pi Pharma niet had mogen 'hermerken' naar een van haar merken. Met het oog op een effectieve toegang tot de Belgische markt is het hermerken noodzakelijk.

Ten onrechte stellen eisende partijen dat Pi Pharma het merkproduct 'Co-Diovan' van Novartis had moeten aankopen in het VK. Het komt niet aan de merkhouder toe een parallelimporteur op te leggen welke goederen hij al dan niet moet aankopen. Ook 'Valsartan hydrochlorothiazide (Sandoz)' moet in de EER vrij kunnen worden gecommercialiseerd. Ten overvloede is de Britse naam 'Co-Diovan' niet gelijk aan de Belgische naam 'Co-Diovane' zodat hoe dan ook diende te worden hermerkt. Besluit is dan ook dat in onderhavig geval de hermerking, zoals doorgevoerd door Pi Pharma, objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te krijgen tot de Belgische markt en dat dit niet gebeurde uit louter commerciële overwegingen. Daarnaast wordt gesteld dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.