LS&R 3

Antroposofische geneesmiddelen die niet homeopathisch zijn bereid

HR 27 januari 2006, LJN AU5271 (De Staat der Nederlanden tegen Antroposana c.s.)

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EG:
1. Noodzaakt Richtlijn 2001/83/EG van het Europese Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, de lidstaten ertoe antroposofische geneesmiddelen die niet tevens homeopatische geneesmiddelen zijn te onderwerpen aan de vergunningsvereisten als bedoeld in titel III, hoofdstuk 1, van de richtlijn?

2. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, is dan het Nederlandse wettelijke voorschrift dat die antroposofische geneesmiddelen onderwerpt aan de bedoelde vergunningsvereisten, een door art. 30 EG-verdrag geoorloofde uitzondering op het verbod van art. 28 EG-verdrag?

LS&R 2

Dienen kruidensigaretten enkel een medisch doeleinde?

HR 26 november 2004, LJN AI0755 (Kruidensigaret)

Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad:
Vallen kruidensigaretten als de onderhavige, waarvan is vastgesteld dat deze geen stoffen met een medicinale werking bevatten, maar welke wel, met goedkeuring van de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen/ Keuringsraad aanprijzing gezondheidsproducten, worden verkocht als 'Medicinale kruidensigaret' als hulpmiddel bij het stoppen met roken, onder de uitzondering die artikel 7, lid 2, van de Richtlijn 95 /59 maakt voor producten die uitsluitend medische doeleinden dienen?

LS&R 1

Start LifeSciencesEnRecht.nl, LS&R

LS&R algemeen banner 189x165LifeSciencesenRecht.nl is een website over de praktijk van Life Sciences. Doel van de website is om op onafhankelijke wijze zo veel mogelijk relevante informatie te ontsluiten. De website bundelt artikelen, uitspraken, persoonlijk nieuws en andere interessante informatie rondom bijvoorbeeld het octrooirecht, aanvullende beschermingscertificaten, geneesmiddelen, reclame en regulatory, medische dienstverleners, medische hulpmiddelen en aanverwante rechtsgebieden. U kunt uw informatie te allen tijde insturen naar: redactie@lsenr.nl.

Uitgeverij deLex bouwt met een kernredactie en redactie verder aan LS&R. We streven naar verdieping, verbreding, en naar het verbinden van mensen met elkaar en elkaars kennis. De kernredactie van IE-Forum vormt het dagelijks bestuur en beslist samen met de uitgever over het reilen en zeilen van de site. De redactie schrijft regelmatig samenvattingen en commentaren. Alle stukken worden op persoonlijke titel geschreven. We komen graag in contact met schrijfgrage juristen.

De kernredactie en de redactie waarborgen de kwaliteit en zien er op toe dat LS&R neutraal blijft; niet verbonden aan- of afhankelijk van één kantoor of organisatie. Daarnaast is LS&R een open platform; voor iedereen vrij toegankelijk.

De dagelijkse berichtgeving wordt verzorgd door de eindredacteur redactie@lsenr.nl.