DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op donderdag 8 september 2022
LS&R 2102
||
23 aug 2022
23 aug 2022, LS&R 2102; ECLI:NL:GHAMS:2022:2417 (Synthon c.s. tegen Teva c.s), https://www.lsenr.nl/artikelen/aanhouding-procedure-in-afwachting-van-beslissing-europese-commissie

Aanhouding procedure in afwachting van beslissing Europese Commissie

Hof Amsterdam 23 augustus 2022, IEF 20938, LS&R 2102; ECLI:NL:GHAMS:2022:2417 (Synthon c.s. tegen Teva c.s) Tussenuitspraak. Synthon c.s. hebben op onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking gestoelde vorderingen ingesteld tegen Teva c.s.. Zij leggen daaraan ten grondslag dat Teva c.s. hebben geprobeerd te bewerkstelligen dat Synthon c.s. en hun klant Alvolgen de generieke versie van een bepaald geneesmiddel niet of zo laat mogelijk op de markt zouden kunnen brengen door (betrokkenheid bij) het ten onrechte handhaven van octrooien met betrekking tot dat geneesmiddel. Dit arrest gaat over de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen Teva Ltd. en over de vraag of de procedure moet worden aangehouden in verband met lopend onderzoek van de Europese Commissie naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag van Teva c.s. met betrekking tot Copaxone (de merknaam waaronder Teva c.s. het bedoelde geneesmiddel vermarkt). De zaak wordt aangehouden in afwachting van de beschikking van de Europese Commissie naar aanleiding van onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag.

De incidentele vordering tot aanhouding
4.11

Gezien het persbericht van de Europese Commissie is onderzoek gaande naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag van Teva c.s. met betrekking tot Copaxone, dat mede betrekking (kan) hebben op de feitelijke grondslag van de vorderingen van Synthon c.s. in deze procedure, waarin Synthon c.s. stellen dat Teva c.s. met de handhaving van de octrooien in de betrokken landen hebben geprobeerd te bewerkstelligen dat Synthon c.s. en hun klant Alvolgen de generieke versie van het geneesmiddel niet of zo laat mogelijk op de markt zouden kunnen brengen. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Bij deze stand van zaken is het niet uitgesloten dat beslissingen in deze procedure strijdig kunnen zijn met de beschikking die de Europese Commissie zal geven naar aanleiding van het nu lopende onderzoek. Met de door Synthon c.s. in het incident gevorderde aanhouding van de procedure worden dergelijke tegenstrijdige beslissingen voorkomen. Er zijn geen voldoende zwaarwegende bezwaren tegen aanhouding gebleken. Het hof zal de procedure daarom (in ieder geval) aanhouden tot de beschikking van de Europese Commissie. Als deze beschikking is genomen, dient de meest gerede partij de zaak dan op te brengen en het hof daarover te informeren. Partijen zullen daarna in de gelegenheid worden gesteld om zich uit te laten over eventuele voortzetting van deze procedure in het licht van die beschikking.