Over Life Sciences & recht

Op LifeSciencesenRecht.nl vindt u artikelen, uitspraken, persoonlijk nieuws en andere interessante informatie rondom bijvoorbeeld het octrooirecht, aanvullende beschermingscertificaten, geneesmiddelen, reclame en regulatory, medische dienstverleners, medische hulpmiddelen en aanverwante rechtsgebieden.

Met een kernredactie en redactie verdiepen en verbreden we LifeSciencesenRecht.nl. De kernredactie is het dagelijks bestuur en neemt samen met de uitgever beslissingen over het reilen en zeilen van de site. De redactie maakt regelmatig samenvattingen en commentaren. De kernredactie en de redactie staan voor de kwaliteit en zien er op toe dat LS&R neutraal blijft: niet verbonden aan of afhankelijk van een kantoor of organisatie. LS&R is een open platform, voor iedereen toegankelijk. Bent u jurist en schrijft u graag? Neem dan contact met ons op: redactie@lsenr.nl.

Kernredactie
Simon Dack, HOYNG ROKH MONEGIER
Robbert-Jan de Lang, EP&C
Wouter Pors, Bird & Bird LLP
Erik Vollebregt, Axon advocaten

Redactie
Jenny Cromsigt, V.O.
Machteld Hiemstra, Simmons & Simmons
Iris Kranenburg, Brinkhof NV
Judith Krens, Taylor Wessing
András Kupecz
Hanneke Later-Nijland, Genome Lawyers
Marloes Meddens-Bakker, The Law Factor
Bartosz Sujecki, Nexa Velo Advocaten
Fleur Tuinzing, Houthoff Buruma
Karin Verzijden, Axon advocaten

Redactie: redactie@lsenr.nl