LS&R 1936

RCC wijst klachten over vaccinatiecampagne af

Reclame Code Commissie 23 mrt 2021, LS&R 1936; (Klagers tegen VWS), http://www.lsenr.nl/artikelen/rcc-wijst-klachten-over-vaccinatiecampagne-af

RCC 23 maart 2021, RB 3504, LS&R 1936, Dossier 2021/00051 (A) (B) (Klagers tegen VWS) De Reclame Code Commissie heeft een aantal klachten ontvangen en in behandeling genomen over de vaccinatiecampagne van de Rijksoverheid. Het betreft klachten tegen de tv- en radiocommercial en tegen drukwerkuitingen. Klagers stellen voornamelijk dat de uitingen in de vaccinatiecampagne onwaar en misleidend zijn. De Reclame Code Commissie heeft alle klachten afgewezen.

LS&R 1935

Auteursrechtinbreuk door advertenties voor mondkapjes op Bol.com

Rechtbank Den Haag 16 mrt 2021, LS&R 1935; ECLI:NL:RBDHA:2021:3326 (VOF tegen MoMo Allround), http://www.lsenr.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-door-advertenties-voor-mondkapjes-op-bol-com

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 maart 2021, IEF 19893, RB 3503, LS&R 1935; ECLI:NL:RBDHA:2021:3326 (VOF tegen MoMo Allround) Kort geding. MoMo Allround biedt onder de naam ‘Toys & Gadgets’ mondkapjes aan in advertenties op Bol.com, waarbij hij gebruik maakt van door VOF geregistreerde en gebruikte EAN-codes. De door VOF aan de EAN-codes gekoppelde informatie, waaronder Beneluxmerk, foto’s, logo,  productbeschrijving en handelsnaam, wordt hierdoor overgenomen in de advertenties. VOF stelt dat MoMo Allround inbreuk maakt op haar Beneluxmerk en het handelsnaamrecht. De vorderingen worden niet weersproken en toegewezen. MoMo Allround betwist ook niet dat het gebruik van foto’s, logo en productbeschrijving auteursrechtinbreuk oplevert, zodat ook het daarop gegronde inbreukverbod wordt toegewezen.

LS&R 1934

Debat onrechtmatigheid en royalty's nog niet voldoende gevoerd

Rechtbank Rotterdam 10 feb 2021, LS&R 1934; ECLI:NL:RBROT:2021:3125 (Hoogleraar tegen Erasmus MC), http://www.lsenr.nl/artikelen/debat-onrechtmatigheid-en-royalty-s-nog-niet-voldoende-gevoerd

Rechtbank Rotterdam 10 februari 2021, IEF 19892, LS&R 1934; ECLI:NL:RBROT:2021:3125 (Hoogleraar tegen Erasmus MC) Vonnis na tussenvonnis [IEF 18455]. Geschil tussen hoogleraar en werkgever/ziekenhuis. Octrooirechten vinding. Potentiële waarde royalty’s. Hoogleraar deed samen met andere wetenschappers onderzoek naar de ontwikkeling van lichaamseigen peptiden tot geneesmiddelen. Zij hebben daarbij verschillende peptiden gevonden die schadelijke fysiologische processen effectief kunnen bedwingen. Erasmus MC heeft voor tenminste drie bevindingen patenten aangevraagd en verkregen. Voor de uitvoering van verder onderzoek is o.a. Biotempt opgericht. Het sluiten van de overeenkomst met Biotempt, inclusief de hoogte van de vergoeding, was op zichzelf niet onrechtmatig jegens eiser. Voor de vraag of Erasmus MC onrechtmatig heeft gehandeld door afstand te doen van de royalty’s gaat het voorts om de te verwachten opbrengsten van de octrooien op het moment van het aangaan van de overeenkomst met Biotempt. Als Erasmus MC onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, dan is voor de vraag naar de daardoor veroorzaakte schade van belang wat op dit moment te verwachten valt aangaande de opbrengsten van die octrooien. Het debat over deze twee vragen is nog niet voldoende gevoerd. De zaak wordt naar de rol verwezen.

LS&R 1933

Actualiteitenlunch Reclamerecht op 2 juni

Wegens succes geprolongeerd: de ‘Actualiteitenlunch Reclamerecht’ met Ebba Hoogenraad en Bram Duivenvoorde!

Kort en krachtig; tijdens de lunchpauze krijgt u in hoog tempo alle relevante Europese en Nederlandse rechtspraak en actualiteiten aangeboden, om daarna, helemaal up to date, weer verder te werken. Reserveer woensdag 2 juni in uw agenda!
Voor aanmelden klik hier.

LS&R 1932

Overheidscampagne ‘Intellectueel Eigendom: de kroon op je werk’

Minder dan 5 procent van de Nederlandse ondernemers heeft zijn merk, vormgeving, model, octrooi of kwekersrecht laten registeren. Terwijl uit hetzelfde recente Europese onderzoek blijkt dat het vastleggen van intellectueel eigendom kan leiden tot een forse inkomensstijging voor ondernemers variërend van 68% voor mkb’ers tot 18% voor het grootbedrijf. Deze week lanceerde staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens diverse overheden daarom de campagne ‘Intellectueel Eigendom: de kroon op je werk’.

Kijk hier de live lancering terug van de campagne.

LS&R 1931

Bijzondere MMA Jurisprudentielunch op 19 mei

Op afstand, maar hij is nog even terug voor de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht dit voorjaar: Bernt Hugenholtz (emeritus hoogleraar UvA / IvIR). Vanuit zijn nieuwe residentie neemt hij op woensdag 19 mei het gedeelte Auteursrecht voor zijn rekening tijdens deze voorjaarseditie van deze halfjaarlijkse jurisprudentielunch.

Vaste sprekers Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek) en Charles Gielen (NautaDutilh) geven een analyse van de relevante uitspraken in respectievelijk het Merken- en het Modellenrecht.

Kortom: het wordt een bijzondere editie dit voorjaar. Zet lunch en laptop klaar, en u bent in een paar uur tijd weer volledig op de hoogte. Aanmelden? Dit kan via de website of via info@delex.nl

Tijd: 13.00 - 16.15 uur
Accreditatie: 3 PO punten

LS&R 1930

Tijdschrift AMI heet weer AUTEURSRECHT

Een nieuw begin, een nieuwe 'look' en een vertrouwde naam. Het tijdschrift AMI heeft zijn oorspronkelijke titel AUTEURSRECHT teruggekregen en zal voortaan ieder kwartaal verschijnen. De website is 'live': www.auteursrecht-online.nl, met het eerste nummer in een nieuw jasje.

Lees meer in de editorial van Stef van Gompel en Marcel de Zwaan.

LS&R 1929

V.O. verwelkomt partners Koerkamp, Michiels en Niestadt

Per 1 april 2021 zijn drie nieuwe partners, de octrooigemachtigden Jasper Groot Koerkamp, Frits Michiels en Bart Jan Niestadt, toegetreden tot V.O. Voordat Jasper Groot Koerkamp in 2015 bij V.O. kwam, werkte hij enkele jaren als in-house IP counsel in Frankrijk, waar hij verantwoordelijk was voor de octrooistrategie van de business unit mobiele communicatie van NXP. Frits Michiels werkt sinds 2006 bij V.O., na een lange wetenschappelijke carrière bij kennisinstituten en biotech-ondernemingen. Bart Jan Niestadt werkte enige jaren in de telecommunicatie-industrie voordat hij in 2001 het octrooivak binnenstapte. In 2011 trad hij als octrooigemachtigde bij V.O. in dienst.

LS&R 1928

Nederlands Octrooicongres op dinsdag 9 juni

Reserveer alvast een plek bij het Nederlands Octrooicongres van deLex op dinsdag 8 juni! Hetzelfde jaarlijkse congres, met een passende vorm en locatie. Onderwerpen op de agenda zijn onder meer: FRAND, EOB-beslissingen, octrooieerbaarheid van computersimulaties en cases uit de octrooipraktijk.

Het congres is samengesteld door prof. mr. Peter Blok en mr. drs. Gertjan Kuipers, met experts uit binnen- en buitenland, en met deze keer een interactieve component.

Meer informatie over het programma volgt snel. Meteen aanmelden? Dat kan ook, via info@delex.nl of via deze link.

We verwelkomen u graag weer dit voorjaar!

LS&R 1927

HvJ EU: 'passende schadeloosstelling' is autonoom Unierechtelijk begrip

Hof van Justitie EU 12 sep 2019, LS&R 1927; ECLI:EU:C:2019:722 (Bayer tegen Richter), http://www.lsenr.nl/artikelen/hvj-eu-passende-schadeloosstelling-is-autonoom-unierechtelijk-begrip

HvJ EU 12 september 2019, IEF 19853, LS&R 1927, ECLI:EU:C:2019:722 (Bayer tegen Richter) Richter vordert van Bayer een vergoeding van de schade die zij stellen te hebben geleden ten gevolge van voorlopige maatregelen die zijn getroffen wegens vermeende inbreuk op een later nietig verklaard octrooi. De Hongaarse rechter heeft naar aanleiding van dit geschil een aantal prejudicële vragen gesteld aan het Hof over het begrip "passende schadeloosstelling". Het Hof oordeelt dat het begrip “passende schadeloosstelling” een autonoom Unierechtelijk begrip vormt dat een uniforme uitlegging moet krijgen. Indien een Unierechtelijke bepaling namelijk niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, moet deze normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd. Het is aan de nationale rechterlijke instanties om te beslissen of de eiser moet worden veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een schadeloosstelling die “passend” moet zijn, dat wil zeggen gerechtvaardigd in het licht van die omstandigheden.

LS&R 1926

Ziekenhuis hoeft identiteit zaaddonor niet prijs te geven

Rechtbank Gelderland 24 mrt 2021, LS&R 1926; ECLI:NL:RBGEL:2021:1388 (Eiseressen tegen het ziekenhuis), http://www.lsenr.nl/artikelen/ziekenhuis-hoeft-identiteit-zaaddonor-niet-prijs-te-geven

Rechtbank Gelderland 24 maart 2021, IT 3457, LS&R 1926, ECLI:NL:RBGEL:2021:1388 (Eiseressen tegen het ziekenhuis) Eiseressen, een moeder en een dochter, eisen van een ziekenhuis dat deze de identiteit van de biologische vader van de dochter bekendmaakt. De vader is zaaddonor. Hij had aanvankelijk gezegd dat zijn donorkinderen zijn identiteit mochten weten als zij dat wilden, maar bedacht zich later. De rechtbank oordeelt dat hij dit terecht heeft mogen doen. Ondanks dat in 2004 de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (WDKB) is ingesteld die anoniem doneren heeft verboden, mag de man zich bedenken omdat hij voor de invoering van deze wet heeft gedoneerd. Daarnaast zijn er veel kinderen met het zaad van de man verwekt. Een plotselinge bekendmaking van zijn identiteit kan grote gevolgen voor hem hebben, die niet goed gewogen kunnen worden door de rechtbank omdat de man geen partij is bij deze procedure.

LS&R 1925

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelen (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 1 – 25 maart 2021 - jaargang 22.

Apotheker
1. ‘Lidstaten kunnen nationale regels stellen aan onlineverkoop van receptvrije geneesmiddelen, mits deze aantoonbaar in het belang zijn van de volksgezondheid.’ Hof van Justitie van de Europese Unie, 1 oktober 2020, C-649/18, ECLI:EU:C:2020:764 met annotatie van mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Geheimhouding
2. ‘Beperkte kennisneming van processtukken die door College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zijn ingebracht wordt deels toegewezen, deels afgewezen.’ Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State, 23 maart 2020, 201904167/4/A3, ECLI:NL:RVS:2020:827. Met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman onder «JGR» 2021/4.
3. ‘Beperkte kennisneming van interne stukken van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is terecht.’ Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 november 2020, 202003610/2/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2584. Met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman onder «JGR» 2021/4.
4. ‘Beperkte kennisneming van een bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ingediende zienswijze over openbaarmaking documenten wordt afgewezen’. Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 december 2020, 202002708/2/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2841. Met annotatie van dhr. mr. drs. J.A. Lisman onder «JGR» 2021/2, «JGR» 2021/3 en «JGR» 2021/4.

LS&R 1924

Jaarverslag CGR

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft haar jaarverslag 2020 gepubliceerd.
Lees verder.

LS&R 1923

Claims Novartis ook in beroep in strijd geacht met Gedragscode

College Geneesmiddelen Reclame 1 mrt 2021, LS&R 1923; (Novartis tegen Bayer), http://www.lsenr.nl/artikelen/claims-novartis-ook-in-beroep-in-strijd-geacht-met-gedragscode

CGR 1 maart 2021, IEF 19832, RB 3495, LS&R 1923, B20.006/B20.03 (Novartis tegen Bayer) [Vervolg op IEF 19593, RB 3460, LS&R 1883]. Beroepszaak van Novartis tegen de beslissing van de Codecommissie waarmee een advertentie van Novartis voor haar geneesmiddel Beovu in strijd werd geacht met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. De Commissie van Beroep is van oordeel dat de Codecommissie hierin geen onjuiste kijk op de zaak heeft gehad. De claims die Novartis in haar advertentie maakt zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

LS&R 1922

Commissie van Beroep volgt CGR in haar uitspraak

College Geneesmiddelen Reclame 1 mrt 2021, LS&R 1922; (Bayer tegen Novartis), http://www.lsenr.nl/artikelen/commissie-van-beroep-volgt-cgr-in-haar-uitspraak

CGR 1 maart 2021, IEF 19831, RB 3494, LS&R 1922, B20.005/B20.02 (Bayer tegen Novartis) Vervolg op [IEF 19553], [RB 3453] en [LS&R 1876]. Bayer heeft in een advertentie voor haar geneesmiddel Eylea een aantal claims gedaan die volgens de Codecommissie in strijd zijn met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Bayer is tegen deze uitspraak in beroep gegaan, maar hier wederom in het ongelijk gesteld. De gemaakte claims schetsen in de gegeven context een te eenzijdig en te rooskleurig beeld, waardoor de gemiddelde beroepsoefenaar op het verkeerde been kan worden gezet, aldus de Commissie van Beroep. Deze bekrachtigt dan ook de beslissing van de Codecommissie.

LS&R 1921

Vacature: advocaat-medewerker Life Sciences & Biotechnology- EU Regulatory bij Hogan Lovells

Hogan Lovells zoekt een advocaat-medewerker Life Sciences & Biotechnology- EU Regulatory.
Ter versterking van de Life Sciences Regulatory unit zoeken wij een energieke, talentvolle advocaat-medewerker. Naast 3 tot 6 jaar relevante werkervaring, heb je bij voorkeur een achtergrond in het Europees recht en/of bestuursrecht. Ervaring met mededingingsrecht, intellectueel eigendomsrecht of verbintenissenrecht kan eveneens een goede achtergrond zijn. Kennis van geneesmiddelenrecht, biotechnologie, farmacie en gezondheidsrecht is een pre, maar geen must.
Lees verder.

LS&R 1920

ABRvS: weigering beschermingscertificaat is terecht

Raad van State 10 mrt 2021, LS&R 1920; ECLI:NL:RVS:2021:500 (Gilead Sciences tegen Octrooicentrum Nederland), http://www.lsenr.nl/artikelen/abrvs-weigering-beschermingscertificaat-is-terecht

ABRvS 10 maart 2021, IEF 19823, LS&R 1920, ECLI:NL:RVS:2021:500 (Gilead Sciences tegen Octrooicentrum Nederland) Vervolg op [IEF 18800] en [LS&R 1750]. Octrooicentrum Nederland had een verzoek van Gilead Sciences afgewezen voor een aanvullend beschermingscertificaat ten aanzien van het HIV-geneesmiddel Truvuda. Dit omdat een van de werkzame stoffen in het geneesmiddel weliswaar wel wordt beschermd door het basisoctrooi, maar de combinatie van deze stof met een andere in het geneesmiddel niet. De rechtbank stelde hierbij Octrooicentrum Nederland in het gelijk. Gilead Sciences heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart dit beroep echter ongegrond en bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

LS&R 1919

Vordering staking van vaccinatiecampagne afgewezen

5 mrt 2021, LS&R 1919; ECLI:NL:RBDHA:2021:1920 (Stichting Viruswaarheid tegen de Staat), http://www.lsenr.nl/artikelen/vordering-staking-van-vaccinatiecampagne-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 maart 2021, LS&R 1919; ECLI:NL:RBDHA:2021:1920 (Stichting Viruswaarheid tegen de Staat) Kort geding over de campagne van de Staat om Nederlanders zich te laten vaccineren. De vordering om deze campagne te staken, wordt afgewezen. De Staat heeft een grote vrijheid om zijn beleid zo in te richten dat het doel van het realiseren van een bepaalde vaccinatiegraad wordt behaald. Dat de Staat om dat doel te behalen het belang van vaccinatie en de positieve kanten daarvan in zijn campagne benadrukt, is niet ongeoorloofd. De Staat onderschrijft daarbij zonder voorbehoud de vrije, eigen keuze van burgers om zich al dan niet te laten vaccineren. De Staat schiet niet tekort in zijn informatieverstrekking. Ook andere vorderingen, onder meer strekkend tot rectificatie, worden afgewezen.

LS&R 1918

Vacature: advocaat-medewerker IE bij Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is op zoek naar een (senior) advocaat-medewerker IE (Life Sciences & Advanced Technologies).
Als advocaat-medewerker IE zal je focus liggen op het ondersteunen van ondernemingen en kennisinstituten die zich bezig houden met hoogwaardige technologieën. Hierbij kun je denken aan life sciences, biotechnologie en medische technologie. Je werk betreft het hele spectrum: van advisering over IE strategieën en transacties, het schrijven en uitonderhandelen van complexe R&D- en licentiecontracten tot procederen over IE en contractuele conflicten.
Lees verder.

LS&R 1917

Reactie op consultatie voor het initiatief wetsvoorstel Dwanglicenties

Rogier de Vrey plaatst enkele kanttekeningen bij het voorstel van de Tweede Kamerleden Ellemeet en Ploumen om de regels in de Rijksoctrooiwet 1995 inzake dwanglicenties te wijzigen zodat farmaceutische producten sneller en makkelijker op de markt komen.

'Zoals gezegd juich ik de ambitie toe om toegankelijkheid van farmaceutische producten in noodsituaties te waarborgen. Het probleem is echter dat gezien het bovenstaande het voorstel daar geen oplossing voor biedt. Het voorstel verandert ook niets (wezenlijks) aan de reeds bestaande dwanglicentie regeling.

De meerwaarde en de praktische uitvoerbaarheid van het voorstel wordt betwijfeld. Het is niet waarschijnlijk dat door het verlenen van een dwanglicentie de productie van farmaceutische producten zal worden versneld dan wel makkelijker wordt gemaakt. Naast het octrooirecht is ook andere wet- en regelgeving van toepassing op de productie van farmaceutische producten. Deze zullen ook moeten worden opgevolgd. Daarbij is het echte knelpunt de (bij Covid-19 extreem) hoge vraag tegenover beperkte productiecapaciteit.