LS&R 2031

Consultatie nieuw kader voor standaard-essentiële octrooien

De Commissie is een publieke consultatie gestart over een nieuw kader voor standaard-essentiële octrooien. Het is tot 9 mei 2022 mogelijk te reageren. 

De drie beleidspijlers die hieronder worden genoemd, zullen de basis van het initiatief vormen.

1. De transparantie met betrekking tot SEP's vergroten, bijvoorbeeld door:

  • te eisen dat bepaalde gegevens openbaar worden gemaakt en worden bijgewerkt, zodat de openbaar beschikbare informatie wordt verbeterd; en
  • een systeem in te voeren voor de beoordeling van de essentialiteit door onafhankelijke derde partijen onder het beheer en toezicht van een onafhankelijk orgaan.

2. Verschillende aspecten van FRAND verduidelijken door beginselen en/of processen te ontwikkelen voor i) de verduidelijking van het concept "FRAND"; ii) onderhandelingen over FRAND-voorwaarden; en iii) de bepaling van gepaste licentiëringsniveaus in een waardeketen.

3. De handhaving doeltreffender en efficiënter maken, bijvoorbeeld door bemiddeling en/of arbitrage te stimuleren.

De Commissie is bijzonder geïnteresseerd in de standpunten van SEP-houders, SEP-gebruikers, octrooigemachtigden, beoefenaars van juridische beroepen, academici, beheerders van een octrooipool, brancheverenigingen, start-ups, en andere belanghebbenden.