LS&R 1599

De Argumentenfabriek presenteert data medicijnmarkt

Dataverhaal De Argumentenfabriek

Via Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen: Hoeveel publiek geld geeft Nederland uit aan zorg en geneesmiddelen? En hoe verhoudt dat zich tot andere Europese landen? Deze en andere vragen worden beantwoord in een nieuw dataverhaal ‘Acht vragen over de geneesmiddelenmarkt’, van de Argumentenfabriek. Zie Dataverhaal