LS&R 1790

Deel uw mening over de Rijksoctrooiwet

Hoe kan het nationale octrooisysteem verbeterd worden? U kunt nog tot en met 16 maart 2020 reageren op voorstellen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Octrooicentrum NL die de Rijksoctrooiwet 1995 toegankelijker moeten maken voor het mkb.
Raadpleeg de tekst van de Beleidsnota: “naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995" en vul uw reactie direct in.
 

Uw ideeën dragen bij aan de modernisering van het nationale octrooisysteem. Hoe kunnen we met name het mkb beter in staat stellen optimaal gebruik te maken van het octrooisysteem? In de consultatie staan voorstellen over:

•    een meer laagdrempelige toegang tot het nationale octrooisysteem;
•    een hogere kwaliteit octrooibescherming;
•    meer rechtszekerheid voor octrooihouders én voor derden.

Is het bijvoorbeeld wenselijk dat alle octrooiaanvragen in Nederland worden verleend, ongeacht of het aangevraagde octrooi nu nieuw en inventief is? En vindt u het interessant als u in Nederland op een snelle manier een voorlopige octrooiaanvraag kunt registreren, vergelijkbaar met de ‘provisional’ in de Verenigde Staten?

U kunt reageren op alle onderdelen van de consultatie of op één of meerdere voorstellen. Overige opmerkingen of ideeën kunt u onder vraag 9 opnemen.