LS&R 1943

Geen dwaling bij licentieovereenkomst medische software

Rechtbank Den Haag 22 april 2020, IT 3502, LS&R 1943; ECLI:NL:RBDHA:2020:3847 (MIC tegen Vrouwenpoli) MIC houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren, uitgeven en ondersteunen van software ten behoeve van de medische sector. Vrouwenpoli is een praktijk voor gynaecologische en verloskundige diagnoses en behandelingen. De twee partijen zijn in 2017 een licentieovereenkomst aangegaan met betrekking tot een zorginformatiesysteem, geproduceerd door MIC. Later zijn er performanceproblemen ontstaan die tot een geschil hebben geleid over de vraag aan wie deze te wijten waren: de gebrekkige software van MIC of de onvoldoende gekwalificeerde hardware van Vrouwenpoli? De rechtbank is van oordeel dat deze voor risico moeten komen voor Vrouwenpoli. MIC is niet te kort geschoten in haar mededelingsplicht om Vrouwenpoli op de hoogte te stellen van de benodigde hardware voor het gebruiken van haar zorginformatiesysteem.

4.25. De rechtbank oordeelt dat Vrouwenpoli evenmin voldoende feiten naar voren heeft gebracht die tot de conclusie zouden moeten leiden dat MIC haar mededelingsplicht heeft geschonden met betrekking tot de benodigde hardware.

4.26. De rechtbank overweegt hiertoe dat uit de zich in het dossier bevindende stukken volgt dat MIC heeft aangeboden om de server van Vrouwenpoli te laten te hosten via haar eigen hosting provider Hosted. Omdat Vrouwenpoli de hieraan verbonden kosten echter te hoog vond, heeft zij ervoor gekozen om de benodigde hardware zelf te regelen via een andere hosting provider (ExactHost). [ICT-adviseur] schrijft hierover in zijn e-mail van 24 november 2017: “Prijs per maand is nu ongeveer 250 euro per maand (100 euro meer). Nog steeds een stuk minder dan wat jullie bij Hosted betalen. Misschien dus een idee om over te gaan??? HAHAHAHA”. Vervolgens hebben MIC en [ICT-adviseur] via e-mail uitgebreid gecorrespondeerd over de vereisten waaraan de server moest voldoen. Onder deze omstandigheden kan MIC niet worden verweten dat zij Vrouwenpoli onvoldoende heeft voorgelicht over de benodigde hardware. Dat de keuze van Vrouwenpoli voor een goedkopere hosting provider uiteindelijk tot veel hogere kosten heeft geleid, kan MIC evenmin worden tegengeworpen.