LS&R 1915

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelen (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 4 – 24 december 2020 - jaargang 21.

Mededingingsrecht
30. Paroxetine – de mededingingsrechtelijke status van pay-for-delay-overeenkomsten. Noot van dhr. mr. F.B. Muller en dhr. mu. J. Jurriëns bij Hof van Justitie van de Europese Unie, 30 januari 2020, C-307/18, ECLI:EU:C:2020:52.

Medische hulpmiddelen
31. Geen tekortkoming bij gebruik state of the art-hulpzaak. Noot van dhr. mr. C.W. Demper bij Hoge Raad, 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082.

32. Tekortkoming en toerekening bij gebrekkige PIP-borstimplantaten. Noot van dhr. mr. C.W. Demper bij Hoge Raad, 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090.

Merkenrecht
33. De verkoop van elf losse potjes libidoverhogende capsules in krap drie jaar is geen ‘normaal gebruik’ in merkenrechtelijke zin. Het merk DESEO wordt vervallen verklaard in de Benelux. Noot van mw. mr. M. Meddens-Bakker bij Rechtbank Denk Haag, 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10161.

Octrooirecht
34. Aansprakelijkheid octrooihouder jegens zorgverzekeraar voor handhaving van ongeldig verklaard geneesmiddeloctrooi. Noot van dhr. mr. G. van der Wal en dhr. mr. T. Geerlof bij Rechtbank Den Haag, 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10160.

Opiumwet
35. Onttrekken de productie en verkoop van farmaceutische grondstoffen zich aan de werking van de Opiumwet omdat zij onder de Geneesmiddelenwet vallen? Noot van dhr. W.K. Scholten bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 oktober 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:4828.

Reclame
36. Het niet onderbouwd claimen van de vermeende werking van een geneesmiddel bij coronapatiënten is desinformatie. Noot van mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens bij Rechtbank Amsterdam, 9 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4435.

37. Verwijzing naar positief CieBOM-advies wordt gezien als superioriteitsclaim waarvoor onderbouwing met vergelijkende studie is vereist. Noot van mr. mr. M. Meddens-Bakker bij Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, 30 september 2020, K20.004.

Wet openbaarheid van bestuur
38. Raad van State oordeelt dat het CBG een bibliografische aanvraag voor een handelsvergunning openbaar mag maken. Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij afd. bestuursrechtspraak RvS, 30 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2302.

39. Raad van state oordeelt dat het CBG een bibliografische aanvraag voor een handelsvergunning openbaar mag maken. Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij afd. bestuursrechtspraak RvS, 14 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2417.

40. Raad van state oordeelt dat het CBG een bibliografische aanvraag voor een handelsvergunning openbaar mag maken. Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij afd. bestuursrechtspraak RvS, 14 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2418.