LS&R 2012

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht. Aflevering 4, 20 december 2021, jaargang 22.

Communicatie en reclame
36. De Staat mag de coronavaccins ‘vaccins’ noemen en hoeft zijn coronavaccinatiecampagne niet te staken of rectificeren. De vorderingen van Stichting Viruswaarheid.nl worden afgewezen. Rechtbank Den Haag 5 maart 2021, C-09-607026-KG ZA 21-115, ECLI:NL:RBDHA:2021:1920. Met noot. mw. mr. M. Meddens-Bakker, onder «JGR» 2021/37.

37. Ook in beroep worden de vorderingen van Stichting Viruswaarheid.nl tegen het gebruik van de term ‘vaccin’ voor de coronavaccins en de uitingen van de overheid in het kader van de coronavaccinatiecampagne afgewezen. Gerechtshof Den Haag 22 juni 2021, 200.292.808/01, ECLI:NL:GHDHA:2021:1094. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2021/36 en «JGR» 2021.
38. Deelname aan onderzoek mag geen prikkel zijn om geneesmiddel voor te schrijven. Keuringsraad van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame 6 mei 2021, K21.001. Met noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.
39. Bij gebruik van delen uit de NHG-standaard in een reclame-uiting voor een geneesmiddel is zorgvuldigheid geboden. Keuringsraad van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame 5 juli 2021, K21.002. Met noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Handelsvergunning
40. Uitleg van global marketing authorisation. Gerecht van de Europese Unie 5 mei 2021, T-611/18, ECLI:EU:T:2021:241. Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Ongeregistreerd geneesmiddel
41. Mogen niet-receptgeneesmiddelen worden ingevoerd als ze niet geregistreerd zijn? Hof van Justitie van de Europese Unie 8 juli 2021, C-178/20, ECLI:EU:C:2021:551 (Concl. M. Szpunar) Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Vergoedingen
42. Wie bepaalt of een geneesmiddel rationele farmacotherapie is of niet? Rechtbank Gelderland zp Arnhem 30 juni 2021, 9004145, ECLI:NL:RBGEL:2021:3407. Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.