LS&R 1880

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 3 – 19 november 2020 - Jaargang 21.

Bestuursrecht
16. Over bevoegdheden en het ontbreken ervan en andere processuele missers, oftewel: indien mogelijk, omkeren. Noot van mw. mr. I. Morrema bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 februari 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:873.

Handelsvergunning
17. Moet een zelfzorggeneesmiddel aan de eisen voor een UR-geneesmiddel voldoen? Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij Rechtbank Amsterdam, 14 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2976.

Handhaving
18. Actieve openbaarmaking inspectierapporten: productdossiers en productinformatie geen bedrijfs- of fabricagegegevens of bedrijfsgeheimen. Noot van mw. dr. mr. H.M.J. Later-Nijland bij Rechtbank Rotterdam, 27 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4369.

19. Handhaving bij collegiale levering van geneesmiddelen. Noot van mw. mr. I. Morrema bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 februari 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:642.

Reclame
20. Mogen gratis monsters van geneesmiddelen aan apothekers worden verstrekt? Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij Hof van Justitie van de Europese Unie, 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:459.

21. Misleidende reclame voor medisch hulpmiddel vanwege andere hulpstof in aangeprezen product dan in studies ter onderbouwing. Noot van mw. mr. M. Meddens-Bakker bij Rechtbank Amsterdam, 3 juli 2020, ECLI:RBAMS:2020:3285.

22. Observationele studie in casu ongeschikt om claim met betrekking tot patient related outcomes te onderbouwen, temeer daar direct vergelijkende studie naar effectiviteit ontbreekt. Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, 28 februari 2020, K19.005 met noot van mw. mr. M. Meddens-Bakker onder JGR 2020-23.

23. Commissie van Beroep bevestigt oordeel Codecommissie met betrekking tot onderbouwing van claim met observationele studie. Noot van mw. mr. M. Meddens-Bakker bij CvB Stichting Code Geneesmiddelenreclame, 30 juni 2020, B20.01.

24. Ontbreken van bronvermelding en onderbouwing van claims leidt tot overtredingen van de CAVP Code. Noot van mw. mr. M. Meddens-Bakker bij Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten, 16 september 2019, 2019-1.

Vergoedingen
25. Grens preferentiebeleid zorgverzekeraar. Noot van dhr. mr. C. van Balen bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1129.

26. Een apotheekbereiding kan ten laste van de zorgverzekering worden gedeclareerd zelfs als er een geregistreerd alternatief is. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21 januari 2020, ECLI:NL:CBB:2020:37, met noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman onder JGR 2020/27.

27. Een apotheekbereiding kan ten laste van de zorgverzekering worden gedeclareerd zelfs als er een geregistreerd alternatief is. Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 juli 2020, ECLI:NL:CBB:2020:439.

28. Een zorgverzekeraar mag in het kader van het preferentiebeleid geen geneesmiddelen van vergoedingen uitsluiten die niet dezelfde of nagenoeg dezelfde gelijkwaardige doseringen hebben als het preferente geneesmiddel. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1113. Met noot van mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens onder JGR2020/29.

29. Een zorgverzekeraar mag in het kader van het preferentiebeleid geen geneesmiddelen van vergoedingen uitsluiten die niet dezelfde of nagenoeg dezelfde gelijkwaardige doseringen hebben als het preferente geneesmiddel. Noot van mw. mr. dr. M.D. B. Schutjens bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 maart 2020, ECLI:NL:RZWB:2020:1224.

U kunt hier een abonnement op JGR afsluiten.