LS&R 1805

Meer flexibiliteit voor EU-lidstaten bij controles op levensmiddelen

De Europese Commissie heeft een maatregel gepubliceerd die het de lidstaten mogelijk maakt de officiële controles op de agrovoedingsketen op een flexibelere basis uit te voeren, om zo de specifieke uitdagingen van de situatie als gevolg van COVID-19 aan te pakken. De maatregel helpt de verspreiding van de ziekte door verplaatsingen van controlepersoneel te voorkomen en de verplaatsing van dieren, planten, levensmiddelen en diervoeders naar en binnen de EU te vergemakkelijken, ondanks de huidige omstandigheden. Tegelijkertijd wijzigt de maatregel geen wezenlijke regels van het EU-recht die de volksgezondheid en de diergezondheid, de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders en het dierenwelzijn regelen.

Afbeelding: Pixabay