LS&R 1640

Misleiding door zonnestudio door het claimen van gezondheidsvoordelen

RCC 12 juli 2018 RB; dossiernr. 2018/00394 (Sunn-Palace) Misleiding. Aanbeveling. Het betreft een uiting in “RegioMagazine, dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde” van mei 2018. In de uiting staat, boven en naast een advertentie van Sunn-Palace zonnestudio Ter Apel, een tekst met als kop: “Sunn-Palace in Ter Apel is van een ongekende allure!”. In het tekstgedeelte staat, voor zover hier van belang: “Daarnaast wordt tijdens het zonnen de aanmaak van vitamine D gestimuleerd waardoor het risico van hartklachten wordt verlaagd” en “Verder bieden de zonnebanken van Ergoline de volgende voordelen: verbetering botstructuur, een gelukkiger gevoel omdat de aanmaak van serot[on]ine wordt gestimuleerd en daarom ook goed is voor mensen met depressies.” en “Verder helpt het bij gewichtsverlies, is het pijnverzachtend, wordt het immuunsysteem verbeterd, behandelt het diverse huidziektes en vermindert het risico op kanker.”
De klacht: Klager stelt, kort samengevat, dat de uiting belachelijke gezondheidsclaims bevat. Vooral de claims betreffende het verkleinen van het risico op kanker en dat een zonnebank goed is voor mensen met een depressie irriteren mateloos, aldus klager.

Het oordeel van de Commissie
1.Indien en voor zover Sunn-Palace heeft willen aanvoeren dat de bestreden uiting een redactioneel artikel is en daarom geen reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) betreft en/of geen uiting is waarvoor Sunn-Palace verantwoordelijk is, wordt dit standpunt niet gevolgd. De tekst en de foto in het ‘artikel’ vormen visueel onmiskenbaar één geheel met de onderin de uiting staande advertentie van Sunn-Palace. Verder is vast komen te staan dat verweerder invloed op de inhoud van de uiting heeft uitgeoefend. Ten slotte is de uiting opgenomen in “dé reclamekrant van ondernemers”. Dit alles leidt tot het oordeel dat de bestreden uiting moet worden aangemerkt als reclame door en/of ten behoeve van Sunn-Palace, waarvoor Sunn-Palace verantwoordelijk moet worden gehouden.

2. In de uiting wordt gesteld dat het gebruik van de zonnebanken bij Sunn-Palace de volgende gezondheidsvoordelen oplevert: verlaagt het risico op hartklachten dankzij stimulering van de aanmaak van vitamine D, verbetert de botstructuur, is door stimulering van de aanmaak van serotonine goed voor mensen met depressies, helpt bij gewichtsverlies, is pijnverzachtend, verbetert het immuunsysteem, behandelt diverse huidziektes en vermindert het risico op kanker. Nu door klager wordt betwist dat het zonnen bij Sunn-Palace de gezondheidsvoordelen heeft die in de uiting worden genoemd, ligt het op de weg van Sunn-Palace de juistheid van de uiting aannemelijk te maken.