LS&R 1519

Aanprijzing therapie tot genezing autisme ongefundeerd en daarmee bedrieglijk

Vz. RCC 3 oktober 2017, RB 3014; LS&R 1519; dossiernr. 2017/00594 (Cease Therapy). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft de website www.cease-theray.com voor zover de CEASE-therapie nader wordt toegelicht en verschillende claims met betrekking tot de therapie worden gedaan. De klacht: de onderhavige website prijst de CEASE-therapie aan evenals CEASE-training en het boek van T. Smits. De claim dat deze therapie een effectieve manier is om autisme te behandelen, is ongefundeerd, nu dit niet is bewezen. Hetzelfde geldt voor zover wordt gesuggereerd dat vaccinaties van ouders bij kinderen autisme kunnen veroorzaken.

Het oordeel van de voorzitter
1)  De klacht is gericht tegen een website waarop de CEASE-therapie wordt voorgesteld als een “very effective way to treat autism with amazing results”, welke mededeling op dezelfde pagina nader wordt toegelicht door te zeggen dat de CEASE-therapie alle oorzaken van autisme ‘ontgift’ met een homeopathisch bereide substantie. Ook verder is de website onmiskenbaar bedoeld om de CEASE-therapie aan te prijzen, waarbij men boeken in verband met deze therapie kan bestellen, wordt verwezen naar cursussen voor deze therapie en, naar de voorzitter ambtshalve heeft geconstateerd, automatisch wordt gewezen op de dichtstbijzijnde “CEASE therapist”. Op grond van het voorgaande dient de uiting als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) te worden aangemerkt. Dat verweerder, naar hij stelt, geen financieel of commercieel belang bij de website heeft en slechts een mening over de CEASE-therapie wil verkondigen, doet aan dit oordeel niet af.
2)  Verweerder heeft niet onderbouwd dat de CEASE-therapie een effectieve manier is om autisme te behandelen. De voorzitter oordeelt daarom dat door de in de uiting opgenomen aanprijzing van de CEASE-therapie sprake is van een bedrieglijk beweren dat een product een ziekte kan genezen als bedoeld in nummer 16 van bijlage 1 bij artikel 8.5 NRC. Strekking van de uiting is immers dat de CEASE-therapie door middel van homeopathische middelen autisme behandelt met “amazing results”, hetgeen de gemiddelde consument als ‘genezing’ zal opvatten. Om die reden is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Evenmin heeft verweerder toegelicht dat autisme door vaccinaties bij kinderen of hun ouders kan worden veroorzaakt. Aangezien een oorzakelijk verband tussen vaccineren en autisme niet is gebleken, oordeelt de voorzitter dat de uiting zonder te rechtvaardigen redenen ook appelleert aan gevoelens van angst als bedoeld in artikel 6 NRC. Derhalve wordt beslist als volgt.
 
De beslissing van de voorzitter
Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden uiting in strijd met artikel 6 en 7 NRC. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.