LS&R 1935

Auteursrechtinbreuk door advertenties voor mondkapjes op Bol.com

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 maart 2021, IEF 19893, RB 3503, LS&R 1935; ECLI:NL:RBDHA:2021:3326 (VOF tegen MoMo Allround) Kort geding. MoMo Allround biedt onder de naam ‘Toys & Gadgets’ mondkapjes aan in advertenties op Bol.com, waarbij hij gebruik maakt van door VOF geregistreerde en gebruikte EAN-codes. De door VOF aan de EAN-codes gekoppelde informatie, waaronder Beneluxmerk, foto’s, logo,  productbeschrijving en handelsnaam, wordt hierdoor overgenomen in de advertenties. VOF stelt dat MoMo Allround inbreuk maakt op haar Beneluxmerk en het handelsnaamrecht. De vorderingen worden niet weersproken en toegewezen. MoMo Allround betwist ook niet dat het gebruik van foto’s, logo en productbeschrijving auteursrechtinbreuk oplevert, zodat ook het daarop gegronde inbreukverbod wordt toegewezen.

4.11.
In deze procedure zijn er meerdere rechtsgronden aan de vorderingen ten grondslag gelegd, die afzonderlijk en uitgebreid zijn uitgewerkt en onderbouwd in de dagvaarding en de producties. Het gaat om diverse inbreuken in verschillende advertenties, terwijl onweersproken is gesteld dat MoMo Allround deze advertenties aanpast en nieuwe advertenties aanmaakt, zodat aan de zijde van G.S.M. City c.s. veel tijd gemoeid was met het in beeld krijgen van de activiteiten van MoMo Allround. Daar komt bij dat MoMo Allround wel enkele malen contact heeft gehad met G.S.M. City c.s. en daarbij heeft aangekondigd met een inhoudelijke reactie te zullen komen. Voorts heeft hij in deze procedure aanvankelijk verstek laten gaan en vervolgens het verstek kort voor de zitting gezuiverd. G.S.M. City c.s. heeft zich derhalve (meermalen) moeten voorbereiden op (een zitting met) inhoudelijk verweer.

4.12.
Het voorgaande brengt mee dat voornoemd bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten zal worden toegewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 15.000,- wordt verhoogd met € 667,- aan griffierecht en € 83,38 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.750,38. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis zal ook worden toegewezen.