LS&R 1339

Ceasetherapie als uiterst succesvolle en effectieve methode, niet aannemelijk

Vz. RCC 6 juni 2016, dossiernr. 2016/00203 (Cease Therapie)
Homeopathie. "Cease Therapie is een bijzonder onderdeel van de klassieke homeopathie. Het is een uiterst succesvolle en effectieve methode om kinderen, maar ook volwassenen met autisme, AD(H)D of een aanverwante stoornis met homeopathie te behandelen”. Klaagster merkt deze tekst aan als “volstrekte onzin” en voert daartoe het volgende aan. CEASE Therapie is een medisch zinloze alternatieve behandelwijze. Geen enkele kinderpsychiater, kinderarts of huisarts heeft deze behandelwijze in de richtlijn staan en geen van hen zal de behandeling aanraden, omdat er geen bewijs is dat de behandeling enige zin heeft.

Voorzitter: Gezien bovenbedoelde gemotiveerde betwisting door klaagster van hetgeen in de uiting over de Cease Therapie wordt gesteld had het op de weg van verweerster  gelegen om aannemelijk te maken dat de Cease Therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Daarin is verweerster niet geslaagd.