LS&R 1992

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 3, 14 oktober 2021, jaargang 22.

Aansprakelijkheid
22* Geen aansprakelijkheid voor ernstige bijwerking van paroxetine. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2021, 200.249.882/01, ECLI:NL:GHARL:2021:5818 Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Bemiddeling, verkoop en reclame
23* De aan Dokteronline.com opgelegde boete voor de online verkoop van geneesmiddelen aan Nederlandse consumenten zonder te beschikken over het EU-logo voor online aanbieders van geneesmiddelen blijft in stand. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 30 juni 2021, 202001207/1/A3, ECLI:NL:RVS:2021:1421. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, onder «JGR» 2021/24.
24* De aan Dokteronline.com opgelegde boete voor overtreding van diverse bepalingen van de Geneesmiddelenwet blijft in stand. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 30 juni 2021, 202001208/1/A3, ECLI:NL:RVS:2021:1422. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2021/23 en «JGR» 2021/24.

Handelsvergunning
25* CBG kan geen extra eisen stellen aan een aanvraag voor een handelsvergunning. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 30 juni 2021, 202003610/1/A3, ECLI:NL:RVS:2021:1386. Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Off-label gebruik
26* Afwijzen van door familie voorgestelde behandeling is niet in strijd met goed hulpverlenerschap. Rechtbank Midden-Nederland 20 mei 2021, C/16/521822 / KG ZA 21-273, ECLI:NL:RBMNE:2021:2302. Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Opiumwet
27* API-registratie en Opiumwetontheffing kunnen naast elkaar bestaan, maar voor cannabis is ook een overeenkomst met de minister nodig. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 april 2021, AWB- 20_10414 en 21_500, ECLI:NL:RBZWB:2021:2687. Met noot dhr. W.K. Scholten.

Reclame
28* Heineken-commercial waarin wordt gerefereerd aan vaccinatie is toelaatbaar. Reclame Code Commissie 16 augustus 2021, dossiernr. 2021/00335. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, onder «JGR» 2021/30.
29* Heineken-commercial waarin wordt gerefereerd aan vaccinatie is toelaatbaar. Reclame Code Commissie 16 augustus 2021, dossiernr. 2021/00335 A. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, onder «JGR» 2021/30.
30* Heineken-commercial waarin wordt gerefereerd aan vaccinatie is toelaatbaar. Reclame Code Commissie 16 augustus 2021, dossiernr. 2021/00335 B. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2021/28, «JGR» 2021/29 en «JGR» 2021/30.

Vergoedingen
31* Een zorgverzekeraar heeft geen ongeclausuleerde bevoegdheid uitsluitend één of enkele geneesmiddel(en) aan te wijzen met eenzelfde werkzame stof ongeacht de toedieningsvorm. Rechtbank Gelderland zp Arnhem 13 april 2021, 383443, ECLI:NL:RBGEL:2021:1884. Met noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens, onder «JGR» 2021/32.
32* Een zorgverzekeraar heeft geen ongeclausuleerde bevoegdheid uitsluitend één of enkele geneesmiddel(en) aan te wijzen met eenzelfde werkzame stof ongeacht de toedieningsvorm.
Rechtbank Gelderland zp Arnhem 13 april 2021, 384591, ECLI:NL:RBGEL:2021:1883. Met noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2021/31 en «JGR» 2021/32.
33* Het preferentiebeleid wordt alleen begrensd door het criterium van werkzame stof, maar het oordeel van de arts dat een niet-preferent geneesmiddel medisch noodzakelijk is moet worden gerespecteerd Hoge Raad 9 juli 2021, 20/01291, ECLI:NL:HR:2021:1111. Met noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Ziektekostenverzekeringen
34* Is de apotheek een winkel of een zorginstelling? Rechtbank Limburg zp Maastricht 25 november 2020, 8288051 CV 20-454, ECLI:NL:RBLIM:2020:9430. Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.
35* Mededelingen van apotheek Regenboog over zorgverzekeraar VGZ niet onjuist of onrechtmatig. Rechtbank Noord-Holland zp Alkmaar 25 mei 2021, C/15/314345 / KG ZA 21-145, ECLI:NL:RBNHO:2021:4245. Met noot dhr. mr. C. van Balen.