Gepubliceerd op dinsdag 19 september 2023
LS&R 2209

Voorstel verordening nieuwe genomische technieken

Kamerstukken I 2022/2023, 27428, nr. B. Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie een voorstel dat ziet op plantenveredeling. Het voorstel beschrijft hoe met behulp van Nieuwe Genomische Technieken (hierna: NGT’s) nieuwe mogelijkheden worden geboden om snel en gericht genetisch materiaal van een plant aan te passen. Het gebruik van NGT’s kan bijdrage aan een duurzamer landbouw- en voedselsysteem, door bijvoorbeeld een plant minder vatbaar voor ziekte te maken.

Op dit moment vallen NGT-planten onder oude Europese regelgeving, waarin niet wordt berust op nieuwe innovatieve technieken. De huidige regelgeving voor NGT-planten is niet adequaat en dient te worden aangepast naar aanleiding van de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Lees het voorstel hier.