Gepubliceerd op dinsdag 22 augustus 2023
LS&R 2201
Rechtbank Zeeland-West-Brabant ||
26 jul 2023
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 jul 2023, LS&R 2201; ECLI:NL:RBZWB:2023:5722 (Solmed Supplies/Dieha Capital), https://www.lsenr.nl/artikelen/maskers-dieha-capital-voldoen-niet-aan-norm

Maskers Dieha Capital voldoen niet aan norm

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 juli 2023, LS&R 2201; ECLI:NL:RBZWB:2023:5722 (Solmed Supplies/Dieha Capital) In deze zaak oordeelt de rechtbank over mondmaskers die door Dieha Capital aan Solmed Supplies zijn geleverd. Deze zouden niet voldoen aan de EN 14683-norm. Solmed Supplies stelt dat hierdoor een wezenlijke tekortkoming in de nakoming bestaat, die ontbinding rechtvaardigt, wat Dieha Capital ontkent. Als Solmed Supplies ontbinding vordert, doet de rechtbank eerst een deskundigenbericht plaatsvinden. Uit dit bericht blijkt dat de mondmaskers niet voldoen aan de normen. Solmed Supplies vordert nog steeds ontbinding van de overeenkomsten tussen partijen en een schadevergoeding.

 

Dieha Capital stelt dat de vordering tot ontbinding alsnog moet worden afgewezen. De geteste mondmaskers zouden niet door haar zijn geleverd. Ook hebben de mondmaskers aan kwaliteit afgedaan, door de manier waarop Solmed Supplies deze heeft opgeslagen. Het deskundigenbericht is daardoor niet betrouwbaar. De rechtbank gaat daar niet in mee. Dieha Capital had deze opmerkingen eerder in de procedure moeten maken, nu zij stelt direct te hebben gezien dat de geteste mondmaskers niet door haar waren geleverd. Ook stelt de rechtbank dat de mondmaskers nooit voldeden aan de EN 14683-norm en dat de afname van kwaliteit deze bevinding niet anders maakt. Ook gaat het recht op ontbinding van Solmed Supplies door deze achteruitgang in kwaliteit niet verloren. De rechtbank staat de ontbinding door Solmed Supplies toe, behalve voor de mondmaskers die niet meer in oorspronkelijke staat kunnen worden teruggeleverd. Daarnaast krijgt Solmed Supplies ook een schadevergoeding, gelijk aan haar misgelopen winstmarge.

2.15 Zoals hiervoor onder 2.11 is overwogen, stelt de rechtbank vast dat de door Dieha aangevoerde omstandigheden er niet toe hebben geleid dat de mondmaskers niet meer aan de EN 14683-norm voor type IIR-mondmaskers voldoen. Ook mondmaskers waarvoor deze omstandigheden niet gelden, voldoen gelet op de testresultaten namelijk niet aan die norm. Bovendien gaat het recht op ontbinding niet verloren indien de wijziging het gevolg is van een normale (geringe) achteruitgang door tijdverloop. In zoverre kan dus niet worden gezegd dat Solmed de mondmaskers niet goeddeels in dezelfde staat kan teruggeven als waarin zij deze heeft ontvangen.