LS&R 1508

Verpakking Lucovitaal zet gemiddelde consument op het verkeerde been over samenstelling product

Lucovitaal Glucosamine Chondroïtine

RCC 20 september 2017, RB 2991; dossiernr. 2017/00565 (Lucovitaal Glucosamine Chondroïtine). Verpakking en etikettering. Misleiding. Het betreft de verpakking van het product Lucovitaal Glucosamine Chondroïtine. De klacht: de tekst op de voorzijde van de verpakking van 150 tabletten suggereert dat elk tablet 1500 mg glucosamine bevat. Op de achterzijde van de verpakking staat echter in kleine letters dat het gaat om 1500 mg glucosamine per dagdosering en dat daarvoor twee tabletten moeten worden geslikt. Klager vindt het verwarrend dat de hoeveelheid glucosamine per twee tabletten in plaats van per tablet wordt vermeld. Door de voorzijde van de verpakking wordt de suggestie gewekt dat met de aanschaf van dit product voldoende pillen voor 150 dagen worden gekocht. Hierdoor kunnen consumenten een besluit over een transactie nemen dat ze anders niet hadden genomen en is de verpakking misleidend, aldus klager.

Het oordeel van de Commissie
1. Op de voorzijde van de verpakking staat, groot en ‘vet’ gedrukt:
“Glucosamine
 Chondroïtine
 1500 / 500 mg”.
Hieronder staat, in kleinere letters:
“1 dagdosering”, gevolgd door de omkaderde en weer groter afgedrukte mededeling:
“120 +30 FREE!”
Op de achterzijde van de verpakking staat, onder de kop “Supplement samenstelling”:
“Dosering : 2 tabletten
Aantal doseringen : 75
Samenstelling per dosering
Glucosamine………… 1500 mg
Chondroïtinesulfaat….  500 mg
(…)”
2. Bij de beoordeling of een verpakking misleidend is, zoals klager stelt, neemt de Commissie in het algemeen tot uitgangspunt dat de gemiddelde consument kennis neemt van de gehele verpakking en zich aldus op de hoogte stelt van de precieze samenstelling en/of inhoud van een product. In het onderhavige geval is de Commissie echter van oordeel dat door de nadrukkelijke en de aandachttrekkende vermelding op de voorzijde “Glucosamine Chondroïtine 1500 / 500 mg” en “120 +30 FREE!” zodanig de stellige indruk wordt gewekt dat de verpakking 150 tabletten bevat met per tablet 1500 mg glucosamine en 500 mg chondroïtine, dat de gemiddelde consument er niet op bedacht zal zijn dat hij de achterzijde van de verpakking moet raadplegen om te worden geïnformeerd over de hoeveelheid glucosamine en chondroïtine per tablet en aldus te vernemen dat de op de voorzijde vermelde hoeveelheid glucosamine en chondroïtine pas wordt bereikt bij inname van twee tabletten. De kleiner en minder opvallend op de voorzijde afgedrukte mededeling “1 dagdosering” neemt voornoemde indruk onvoldoende weg. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de verpakking van het product de gemiddelde consument op het verkeerde been zet, ook al bevat de achterzijde van de verpakking informatie over het feit dat een dosering van twee tabletten de op de voorzijde vermelde hoeveelheid van 1500 mg glucosamine en 500 mg chondroïtine bevat.
3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de verpakking van het product Lucovitaal Glucosamine Chondroïtine voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de samenstelling ervan. Daardoor is de verpakking niet in overeenstemming met artikel 7 van – de ook op dit product van toepassing zijnde – Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, welk artikel inhoudt dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn met betrekking tot (onder meer) de samenstelling van het product. Door deze strijdigheid met de Verordening is de verpakking in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).
4. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing
De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.