LS&R 1505

Irritatie door frequentie commercials Voltaren Emulgel geen grond voor strijd met Reclame Code

Voltaren Emulgel

Vz. RCC 18 september 2017, RB 2985; Dossiernr. 2017/00604 (Voltaren Emulgel) Afwijzing. Medicijn. De bestreden reclame-uitingen. Het betreft: Door middel van een animatie in de tv-commercial wordt uitgelegd hoe Voltaren Emulgel werkt, waarbij wordt gezegd: “Voltaren Emulgel werkt in de kern van de pijn. Het verlicht de pijn en remt ook de ontsteking.” In tekst verschijnt onder meer de mededeling: “Voltaren Emulgel bij gewrichtspijn van knie of vinger (diclofenac diethylammonium) is een geneesmiddel.” In een radiocommercial wordt gezegd: “Emma en Sem jullie oma is klaar om opgehaald te worden in de ballenbak. (…) Voltaren Emulgel is een geneesmiddel met een dubbele werking. Het verlicht de gewrichtspijn van knie of vinger en remt de ontsteking.”

De klacht: de televisiecommercial toont een röntgenachtig beeld van een kniegewricht dat “volkomen aan gort ligt”. Een aandoening met bijbehorende pijnklachten als gevolg van “niet reversibele kraakbeen degeneratie” zal door het aangeprezen middel niet verbeteren. Dit blijkt ook uit de eigen ervaring van klager met het middel. Hij heeft geen effect van het gebruik van Voltaren Emulgel ervaren. De frequentie waarmee de radiocommercial wordt uitgezonden maakt dat deze onverdraaglijk is geworden en een belediging voor mensen met gewrichtsklachten.

Het oordeel van de voorzitter
1)  Klager stelt dat in de televisiecommercial sprake is van een kniegewricht dat “volkomen aan gort ligt” en betwist dat Voltaren Emulgel de hierdoor veroorzaakte pijnklachten kan verminderen. Dit onderdeel van de klacht berust kennelijk op een onjuiste interpretatie van de televisiecommercial. Deze commercial toont naar het oordeel van de voorzitter niet een ernstig beschadigd gewricht, zoals klager lijkt te bedoelen. In plaats daarvan gaat het om een animatie van een kniegewricht die uitsluitend is bedoeld om pijnklachten in het gewricht en de werking van Voltaren Emulgel bij deze klachten versimpeld uit te beelden.
2)  Adverteerder heeft gemotiveerd gesteld dat Voltaren Emulgel een geneesmiddel is dat in de getoonde situatie werkzaam is. Deze werkzaamheid van Voltaren Emulgel is volgens haar via klinische studies aangetoond waarbij, statistisch gezien, een significante reductie in de pijn is waargenomen. Door de Keuringsraad KOAG/KAG is meegedeeld dat Voltaren Emulgel een door het CBG geregistreerd zelfzorggeneesmiddel is en dat de televisiecommercial is voorzien van een KOAG-nummer. Blijkens de onderdelen 4.1 en 5.1 van de door adverteerder overgelegde “Samenvatting van de Productkenmerken” en de daarbij genoemde therapeutische en farmacologische eigenschappen, waarnaar ook de Keuringsraad KOAG/KAG verwijst, is Voltaren Emulgel een geneesmiddel ter lokale verlichting van milde gewrichtspijn, veroorzaakt door exacerbatie van osteoartrose van de knie en van de vingers, waarbij het effect gedurende de eerste week van de behandeling wordt opgebouwd. Gelet op de goedkeuring van deze tekst door het CBG, gaat de voorzitter ervan uit dat deze werking is vastgesteld overeenkomstig hetgeen adverteerder heeft gesteld. Dat klager deze werking niet zelf heeft ervaren, kan niet afdoen aan het oordeel dat adverteerder op grond van het voorgaande mag claimen dat haar product een geneesmiddel is dat werkt bij de genoemde klachten. Dit onderdeel van de klacht treft geen doel.
3)  Met betrekking tot de radiocommercial begrijpt de voorzitter dat deze bij klager aanleiding heeft gegeven tot irritatie door de frequentie waarmee deze is uitgezonden. De Nederlandse Reclame Code bevat geen bepalingen over de frequentie waarmee commercials mogen worden gezonden. Dat men een commercial door de frequentie waarmee deze wordt uitgezonden als irritant ervaart, kan geen aanleiding geven de commercial in strijd met de Nederlandse Reclame Code te achten. Ook in zoverre treft de klacht geen doel.