LS&R 2173
26 mei 2023
Artikel

Duurzaamheid, IE en reclamerecht in (proces)praktijk en bedrijfsleven | 1 juni 2023

 
LS&R 2169
25 mei 2023
Artikel

Nederlands Octrooicongres 2023 - 13 juni 2023

 
LS&R 2182
25 mei 2023
Artikel

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

 
LS&R 2140

Namascula hoeft niet in GVS te worden opgenomen

Hof Den Haag 22 nov 2022, LS&R 2140; ECLI:NL:GHDHA:2022:2348 (Cresco tegen de Staat), https://www.lsenr.nl/artikelen/namascula-hoeft-niet-in-gvs-te-worden-opgenomen

Hof Den Haag 22 november 2022, LS&R 2140; ECLI:NL:GHDHA:2022:2348 (Cresco tegen de Staat) Zie [IEF 2051]. Cresco is distributeur van het geneesmiddel Namuscla met de werkzame stof mexiletine. Op 25 juni 2020 heeft Cresco een aanvraag ingediend tot opname van Namuscla in het GVS. Geneesmiddelen die door de Minister van Medische Zorg in het GVS zijn opgenomen, worden vergoed. Op 13 januari 2021 heeft het Zorginstituut Nederland de Minister geadviseerd Namuscla niet op te nemen in het GVS vanwege een onnodig hoge prijsstelling. De Minister en Cresco hebben naar aanleiding van dit advies overleg gevoerd over een prijsverlaging voor Namuscla. Bij besluit van 24 juni 2021 heeft de Minister aan Cresco meegedeeld dat de aanvraag om Namuscla op te nemen in het GVS wordt afgewezen. Cresco heeft gevorderd de Staat te gebieden het besluit in te trekken, de kortgedingrechter heeft de vordering van Cresco afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis omdat de Minister bij de beoordeling van de kosteneffectiviteit van Namuscla in verhouding tot niet geregistreerde mexiletine producten, niet in strijd heeft gehandeld met algemene beginselen van behoorlijk bestuur of met de hier aan de orde zijnde regels van Europees recht.

LS&R 2139

Geen tekortkoming in de nakoming licentieovereenkomst

31 mei 2016, LS&R 2139; ECLI:NL:GHDHA:2016:4416 (appellant tegen Harbour c.s. en Erasmus c.s.), https://www.lsenr.nl/artikelen/geen-tekortkoming-in-de-nakoming-licentieovereenkomst

Hof Den Haag 31 mei 2016, IEF 21129, LS&R 2139; ECLI:NL:GHDHA:2016:4416 (appellant tegen Harbour c.s. en Erasmus c.s.) Appellant en Erasmus hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van technieken om bepaalde antilichamen te produceren voor medische toepassing. Deze samenwerking heeft geleid tot de uitvinding van drie nieuwe technieken. Voor deze technieken zijn octrooien aangevraagd, die inmiddels zijn verleend. Appellant en Erasmus zijn gezamenlijk eigenaar van deze rechten. In 2006 is Harbour opgericht met het doel om de technieken van de octrooiportefeuille verder te ontwikkelen en commercieel te exploiteren. Appellant en Erasmus werden met achtereenvolgens 18,63% en 51,16% van de Harbour-aandelen de twee grootste aandeelhouders van Harbour. Appellant en Erasmus hebben in 2006 aan Harbour een exclusieve licentie verleend op de octrooiportefeuille. Op 3 mei 2011 is tussen Harbour, Erasmus MC en appellant een nieuwe licentieovereenkomst (hierna: de L-OK) gesloten die is aangegaan met terugwerkende kracht tot 28 december 2009. Bij brief en per e-mail van 18 juli 2014 heeft appellant Harbour en Erasmus c.s. in gebreke gesteld wegens tekortkomingen in de nakoming van hun verplichtingen uit de L-OK en deze overeenkomst met ingang van die datum buitengerechtelijk ontbonden.

LS&R 2138

HvJ EU: Impexeco en PI Pharma tegen Novartis

17 nov 2022, LS&R 2138; ECLI:EU:C:2022:894 (Impexeco en PI Pharma tegen Novartis), https://www.lsenr.nl/artikelen/hvj-eu-impexeco-en-pi-pharma-tegen-novartis

HvJ EU 17 november 2022; IEF 21128, LS&R 2138, IEFbe 3588; C‑253/20 en C‑254/20, ECLI:EU:C:2022:894 (Impexeco en PI Pharma tegen Novartis) In deze samengevoegde zaak willen Impexeco en PI Pharma beide een geneesmiddel op de markt brengen, maar dit wordt belet door Novartis omdat zij gebruik maakt van verschillende verpakkingen en verschillende merken voor hetzelfde product. Impexeco en PI Pharma betogen dat het verzet van een merkhouder tegen het opnieuw aanbrengen van een merk door een parallelimporteur een belemmering van de handel tussen de lidstaten vormt die leidt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten, wanneer het opnieuw aanbrengen van een merk noodzakelijk is voor deze importeur om de betrokken producten in de lidstaat van invoer te kunnen verhandelen. Deze rechtspraak kan worden toegepast op de situatie waarin een generiek geneesmiddel wordt hermerkt door het aanbrengen van het merk van het referentiegeneesmiddel, wanneer deze geneesmiddelen door economisch verbonden ondernemingen in de EER in de handel zijn gebracht. Novartis meent dat de betreffende rechtspraak niet kan worden toegepast wanneer een parallelimporteur overgaat tot hermerking van de betrokken waren.

LS&R 2137

Opmerkingen van Willem Hoyng, HOYNG ROKH MONEGIER.

Opmerkingen naar aanleiding van jurisprudentielunch octrooirecht

Naar aanleiding van de jurisprudentielunch octrooirecht van woensdag 30 november heeft Willem Hoyng een vijftal opmerkingen ingestuurd:

1. Tijdens de jaarlijkse octrooijurisprudentie bespreking heb ik gewaarschuwd voor het feit dat een opt out lang niet altijd gevolgd zal kunnen worden door een opt inaangezien een derde die het octrooi vreest wel heel makkelijk een opt in onmogelijk kan maken door bijvoorbeeld een nietigheidsprocedure te beginnen en dat het daarbij niet nodig is dat die nietigheidsprocedure ook met een vonnis eindigt maar dat het effect ook wordt bereikt door het na aanhangig maken intrekken van de procedure etc.

LS&R 2136

Vacature: merken- en modellengemachtigde bij Bird & Bird

Bird & Bird is op zoek naar een merken- en modellengemachtigde die zowel vanuit het kantoor Den Haag als Amsterdam kan gaan werken.

De werkzaamheden
De sectie Intellectueel Eigendom bestaat uit een hecht team van bijna 20 advocaten, een ervaren Europees merken- en modellengemachtigde en een octrooigemachtigde. Een goede match met dit dynamisch team is van groot belang.
De wereld houdt niet op bij de landsgrenzen en onze zaken ook niet. In veel gevallen wordt er een internationale strategie uitgezet en in meer landen tegelijk uitgevoerd. Als merken- en modellengemachtigde werk je dagelijks samen met collega’s van over de hele wereld aan o.a. beschikbaarheidsonderzoeken en het opstellen en uitvoeren van internationale depotstrategieën. Daarnaast sta je cliënten bij met het voeren van onderhandelingen, oppositie- en nietigheidsprocedures. Wij bieden onze cliënten een one-stop shop op het gebied van merken- en modellenrecht in een internationale setting. Lees verder >>

LS&R 2135

Prejudiciële vragen over "passende schadeloosstelling"

22 sep 2022, LS&R 2135; (Mylan), https://www.lsenr.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-passende-schadeloosstelling

HvJ EU 20 september 2022, IEF 21114, IEFbe 3585; C‑472/22 (Mylan) Via MinBuza: Op 3 december 2009 heeft het nationaal octrooi- en registratiebureau op basis van het in Finland gevalideerde Europees octrooi in Finland het aanvullend beschermingscertificaat nr. 266 verleend. Mylan heeft haar geneesmiddel ‘EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg, filmomhulde tablet’ in het voorjaar van 2017 aangeboden in het kader van openbare aanbestedingen van twee Finse verpleegkundige districten en deze aanbestedingen voor het genoemde product gewonnen. De geldigheidsduur van het voornoemde basisoctrooi is inmiddels op 25 juli 2017 verstreken. Gilead Sciences Finland hebben op 15 september 2017 bij de Markkinaoikeus (bijzondere rechter bevoegd voor handelsrecht, mededingingsrecht, overheidsopdrachten en internationaal privaatrecht, Finland) een vordering ingesteld tegen onder meer Mylan wegens inbreuk op aanvullend beschermingscertificaat nr. 266. In dezelfde context heeft Gilead een verzoek om een voorlopige maatregel tegen Mylan ingediend. Mylan heeft zich verzet tegen de vordering van Gilead wegens inbreuk en tegen het verzoek van Gilead om een voorlopige maatregel, en heeft van haar kant bij de Markkinaoikeus een vordering tot nietigverklaring van aanvullend beschermingscertificaat nr. 266 ingesteld.

LS&R 2133

Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels, HOYNG ROKH MONEGIER.

Vordering tot vernietiging octrooi Astellas afgewezen

23 nov 2022, LS&R 2133; ECLI:NL:RBDHA:2022:12463 (Sandoz tegen Astellas), https://www.lsenr.nl/artikelen/vordering-tot-vernietiging-octrooi-astellas-afgewezen

Rb Den Haag 23 november 2022, IEF 21109, LS&R 2133; ECLI:NL:RBDHA:2022:12463, C/09/625472 / HA ZA 22-183 (Sandoz tegen Astellas) Sandoz maakt deel uit van de Novartis Group, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, distributie en verhandeling van farmaceutische producten. Astellas is een Japans farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met het onderzoek naar en de ontwikkeling en verhandeling van innovatieve farmaceutische producten. Astellas is houdster van het Nederlandse deel van octrooi EP 1559 427, Sandoz vordert vernietiging van dit octrooi omdat met name conclusie 1 van het octrooi niet inventief is. De rechtbank is het niet met Sandoz eens en oordeelt dat conclusie 1 wel inventief is. Hiermee zijn de vervolgconclusies ook inventief, de vordering van Sandoz wordt afgewezen.

LS&R 2120

Jurisprudentielunch octrooirecht met update UPC op 30 november

Alle uitspraken weer op een rijtje: Schuif aan tijdens de jaarlijkse jurisprudentie update van Willem Hoyng en Bart van den Broek op woensdag 30 november! Na de lunch nemen we u mee in alle recente rechtspraak en bent u na drie uur weer volledig op de hoogte. We hebben deze keer het programma uitgebreid met een extra onderdeel, namelijk een update UPC! Hierin zulln de de meest recente en interessante ontwikkelingen van het Unified Patent Court besproken worden. Verneem de laatste berichten uit eerste hand en begin de laatste maand van het jaar goed! 

Enkele uitspraken die zullen worden besproken:
De dood van de equivalentie? (Tinus/Koopman (IEF 20978))
Status crossborder (o.a. Longi/Hanwha (IEF 20692) en Boston/Cook (IEF 20766))
Onrechtmatige daad voor verlening (Novartis/Mylan (IEF 20873));
Plausibiliteit (BMS/Sandoz (IEF 20705) en Novartis/Mylan (IEF 21054))

LS&R 2132

Pharmathen maakt inbreuk op octrooi Novartis

15 nov 2022, LS&R 2132; ECLI:NL:GHDHA:2022:2327 (Pharmathen tegen Novartis), https://www.lsenr.nl/artikelen/pharmathen-maakt-inbreuk-op-octrooi-novartis

Hof Den Haag 15 november 2022, IEF 21102, LS&R 2132; ECLI:NL:GHDHA:2022:2327 (Pharmathen tegen Novartis) Zie [IEF 20858]. Novartis meent dat Pharmathen met het produceren van haar octreotide LAR-producten inbreuk maakt op het octrooi van Novartis. De voorzieningenrechter heeft Novartis' vordering om Pharmathen te verbieden inbreuk te maken op het octrooi van Novartis toegewezen voor alle landen waar het octrooi van Novartis van kracht is. Pharmathen is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Het hoger beroep van Pharmathen faalt grotendeels. Het hof is met de voorzieningenrechter van oordeel dat Pharmathen inbreuk maakt op EP 519. Er is geen sprake van een letterlijke inbreuk, maar wel sprake van inbreuk door equivalentie omdat aan alle vier de voorwaarden uit hof Den Haag Eli Lilly/ Fresenius; permetrexed wordt voldaan. Alleen het door de voorzieningenrechter toegewezen verbod op onrechtmatig handelen en het toegewezen bevel tot het instrueren van Pharmathen Griekenland voor zover betrekking hebbend op het Griekse deel van EP 519 worden door het hof vernietigd en opnieuw rechtdoende alsnog afgewezen.

LS&R 2127

Nationaal Reclamerechtcongres op 15 december

Binnenkort gaan we alweer van start met het Nationaal Reclamerechtcongres, op donderdag 15 december in Hotel Jakarta te Amsterdam. Ook dit jaar hebben Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) een bijzonder en inspirerend programma voorbereid, met in de ochtend het jaarlijkse Jurisprudentie overzicht 'hot topics & greatest hits' van Ebba Hoogenraad, de jaarlijkse terug- en vooruitblik door Anne Jel Hoelen van de ACM èn een update van de Reclame Code Commissie.