LS&R 2111
29 september 2022
Artikel

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

 
LS&R 2110
28 september 2022
Artikel

CIER-congres over gebruiksmodel en getoetste Nederlandse octrooi

 
LS&R 2109
26 september 2022
Artikel

Intervisie voor procesrechtadvocaten

 
LS&R 2027

Vacature: advocaat-stagiairs IE en reclamerecht bij Holla

Holla is op zoek naar een advocaat-stagiair IE en reclamerecht en een gevorderd advocaat-stagiair IE en reclamerecht voor haar kantoor in Eindhoven.
Beschik je over een recent behaalde juridische master met civiel effect of verwacht je die op korte termijn af te ronden? Heb je een passie voor het intellectuele eigendoms- en reclamerecht? Kijk hier.
Heb jij inmiddels enkele jaren ervaring met het rechtsgebied IE en/of het reclamerecht? Of zou je je graag willen ontwikkelen op dit gebied? Kijk hier.

LS&R 2026

MMA jurisprudentielunch & Benelux Merkencongres

Vanaf dit voorjaar neemt Jesse Hofhuis (Hofhuis Alkema Groen) het stokje over van Charles Gielen bij de halfjaarlijkse jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht van deLex. Op woensdag 18 mei is de eerstvolgende MMA jurisprudentielunch, met Tobias Cohen JehoramJesse Hofhuis en Joris van Manen. Inschrijven is mogelijk via deze link.

Tijd: 13.00 – 16.15 uur (inloop vanaf 12.30 uur)
Locatie: wordt nog bekend gemaakt*
Accreditatie: 3 opleidingspunten (BMM, PO of Vlaamse Orde)

LS&R 2024

Uitspraak ingezonden door Jaap Bremer en Allard van Duijn. BarentsKrans.

Geen inbreuk op PrecisionPoint-octrooi

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 3 feb 2022, LS&R 2024; (Corbin Clinical Resources tegen Advance Medical Designs c.s), https://www.lsenr.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-precisionpoint-octrooi

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 februari 2022, IEF 20513, LS&R 2024; C/09/619229 / KG ZA 21-974 (Corbin Clinical Resources tegen Advance Medical Designs c.s) Kort geding. Corbin beroept zich op haar octrooi EP 3 125 811 dat een opzetstuk (naaldhouder) bestemd om geplaatst te worden op een transrectale sonde voor het verrichten van transperineale biopsies, onder bescherming stelt. Volgens Corbin maakt Advance Medical Designs c.s.  (AMD) inbreuk op het Nederlandse deel van haar octrooi door vervaardiging en/of verhandeling van de SureFire, De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Corbin af. Van indirecte octrooi-inbreuk is geen sprake, nu de toegangsnaald geen structureel onderdeel is van de conclusie. Ook honoreert het Gillette-verweer van AMD c.s.: van directe inbreuk is geen sprake, nu het SureFire-apparaat (dus zonder de toegangsnaald) overeenstemt met een apparaat uit de stand van de techniek, de BK UA 1232 naaldgeleider. Als het SureFire-apparaat directe inbreuk zou maken op conclusie 1 van  EP811, dan wordt conclusie 1 volledig geanticipeerd door het BK UA1232-apparaat en is deze dus nietig wegens gebrek aan nieuwheid.

LS&R 2023

IE-symposium AIPPI op 16 maart

Het IE-symposium van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom AIPPI wordt op woensdag 16 maart in hybride vorm gehouden. U heeft de mogelijkheid deel te nemen aan het live symposium in het Figi hotel te Zeist of u kunt de sessies op afstand via livestream volgen.
De programmacommissie heeft een interessant programma voor u samengesteld. In de ochtend geeft Martin Senftleben een lezing over “IE overlap en het publieke belang” en zal Sierd Schaafsma spreken over “IE en internationaal privaatrecht: nationale behandeling”. Tevens wordt een update gegeven over UPC. In de middag staan twee levendige panelsessies op het programma met als onderwerp “Plausibiliteit in het octrooirecht” en “Online platforms en aansprakelijkheid voor IE inbreuken”. De winnaar van de VIE-prijs 2022 wordt bekend gemaakt en we sluiten de dag op een interactieve manier af, zowel voor deelnemers in de zaal als online.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

LS&R 2022

Octrooi EP 187 (NL) nietig wegens gebrek aan inventiviteit

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
26 jan 2022, LS&R 2022; ECLI:NL:RBDHA:2022:494 (Insud Pharma tegen Galenicum Health), https://www.lsenr.nl/artikelen/octrooi-ep-187-nl-nietig-wegens-gebrek-aan-inventiviteit

Rb Den Haag 26 januari 2022, IEF 20505, LS&R 2022; ECLI:NL:RBDHA:2022:494 (Insud Pharma tegen Galenicum Health) Galenicum is een wereldwijd opererende onderneming die onder andere actief is in de farmaceutische sector. Ze is houdster van een Europees octrooi voor ‘Stable pharmaceutical compositions containing sitagliptin in the form of immediate release tablets’. Het octrooi EP 187 geldt onder andere in Nederland. Insud vordert dat de rechtbank EP 187 (NL) vernietigt. Zij stelt daartoe dat het octrooi nietig is omdat het niet nieuw is, inventiviteit ontbeert, dan wel toegevoegde materie bevat. Er bestaat een ander soortgelijk octrooi dat ziet op directe compressie in plaats van droge granulatie.

LS&R 2021

deLex congressen 2022 – Save the Date

Meer dan ooit staan we dit jaar klaar om u als deelnemer te ontvangen bij onze congressen, lunches en seminars. Vol nieuwe onderwerpen op het programma, online en op locatie, met ruimte voor interactie, discussie en netwerken. Noteer de volgende congresdata alvast in de agenda!

14 juni 2022   Nederlands Octrooicongres 2022
7 september 2022    Entertainment & IE
13 oktober 2022    Benelux Merkencongres 2022
24 november 2022     Nationaal Mediarechtcongres 2022
15 december 2022    Nationaal Reclamerechtcongres 2022

LS&R 2017

Geen reclame in zin van Geneesmiddelenwet

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Overijssel 12 jan 2022, LS&R 2017; ECLI:NL:RBOVE:2022:133 (Almirall tegen Pharmaline), https://www.lsenr.nl/artikelen/geen-reclame-in-zin-van-geneesmiddelenwet

Vrz. Rechtbank Overijssel 12 januari 2022, RB 3594, LS&R 2017; ECLI:NL:RBOVE:2022:133 (Almirall tegen Pharmaline) Kort geding. Almirall richt zich op de productie en verkoop van het geneesmiddel Skilarence voor de behandeling van psoriasis. Infinity (zustervennootschap van Pharmaline) bereidde in haar apotheek een geneesmiddel met de naam Psorinovo, eveneens voor de behandeling van psoriasis. Omstreeks augustus 2018 is discussie ontstaan tussen Almirall en Infinity over de vraag in hoeverre het Infinity is toegestaan om Psorinovo te bereiden en te verkopen. Almirall en Infinity zijn een minnelijke regeling overeengekomen, waarin staat dat dat Infinity “de magistrale bereiding van Psorinovo in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving slechts ter hand stelt aan “eigen” patiënten van haar apotheek”.

LS&R 2018

Artikel ingezonden door Willem Hoyng, HOYNG ROKH MONEGIER.

Willem Hoyng: German French UPC Supremacy?

Under the heading Juve Patent Survey 2021 Juve uses the title “UPC favourites: French and German judges dominate”. Juve suggests that its findings are based on Juve’s own worldwide survey of 1300 “patent experts”.

We do not know (other than the indication “heads of patent departments in selected technology companies across Europe as well as lawyers and patent attorneys with patents experience”) who these 1300 patent experts are; how many of these so-called experts have litigated patent cases; and how many of them have litigated several cases in front of the judges they nominate and/or have studied in depth the decisions of these judges.

Lees verder op EPLAW.org >>

LS&R 2016

Dansen met Janssen YouTube-video is niet misleidend

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
22 dec 2021, LS&R 2016; (Dansen met Janssen), https://www.lsenr.nl/artikelen/dansen-met-janssen-youtube-video-is-niet-misleidend

RCC CvB 22 december 2021, RB 3591, LS&R 2016; Dossiernr: 2021/00326 (Dansen met Janssen) Misleiding. De klacht is gericht tegen een YouTube video betreffende ‘Dansen met Janssen’ en een tweet van Hugo de Jonge waarin de video is verwerkt. De klager stelt dat de campagne ‘Dansen met Janssen’ tot doel heeft jongeren te verleiden tot vaccinatie waarbij vrijheden in het vooruitzicht werden gesteld die niet gerelateerd zijn aan de kenmerken van het geneesmiddel. Er is geen sprake van voorlichting, maar van een oproep om gebruik te maken van het specifieke COVID-19 vaccin van Janssen, wat de uitingen tot publieksreclame voor een geneesmiddel maakt. De uitingen voldoen niet aan de Geneesmiddelenwet en evenmin aan de regels van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (hierna: CPG). De commissie heeft geoordeeld dat de YouTube video in kwestie reclame is en dat deze in strijd is met art 5 NRC. De staat stelt nu dat de Commissie heeft de uitingen ten onrechte als reclame aangemerkt en heeft een onjuist toetsingskader en een onjuist feitelijk kader toegepast.

LS&R 2014

HvJ EU Conclusie A-G over parallelimport van geneesmiddelen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
13 jan 2022, LS&R 2014; ECLI:EU:C:2022:28 (Parallelimport geneesmiddelen), https://www.lsenr.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-over-parallelimport-van-geneesmiddelen

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2022, IEF 20473, LS&R 2014, IEFbe 3356; ECLI:EU:C:2022:28 (Parallelimport geneesmiddelen) Deze conclusie betreft drie rechtszaken waarin verschillende geschillen spelen betreffende parallelimport van geneesmiddelen. Het Landgericht Hamburg heeft de behandeling van deze rechtszaken geschorst en het Hof meerdere prejudiciële vragen gesteld. Onder andere de vragen of artikel 47 bis van richtlijn [2001/83] zo moet worden uitgelegd dat ten aanzien van parallel ingevoerde producten kan worden aangenomen dat de maatregelen ter zake van de verwijdering en het aanbrengen van de veiligheidskenmerken overeenkomstig artikel 54, onder o), van richtlijn [2001/83], hetgeen door de parallelimporteur wordt uitgevoerd door middel van ofwel heretikettering ofwel ompakking, gelijkwaardig zijn wanneer beide maatregelen voor het overige voldoen aan de voorwaarden van richtlijn [2001/83] en van gedelegeerde verordening [2016/161] en even geschikt zijn om de authenticiteit en de identiteit van het geneesmiddel te controleren en om te bewijzen dat met het geneesmiddel is geknoeid?