LS&R 2245
17 juni 2024
Artikel

Fly me to the moon – het nieuwe Versneld Regime Octrooizaken

 
LS&R 2243
7 juni 2024
Artikel

Laatste plekken: Nederlands Octrooi Congres - 11 juni 2024

 
LS&R 2241
3 juni 2024
Artikel

Vacature Simmons & Simmons: Advocaat-stagiaire IP / Life Sciences

 
LS&R 2194

Gerecht EU: merk Omegor komt ten einde

28 jun 2023, LS&R 2194; ECLI:EU:T:2023:360 (UGA Nutraceuticals/EUIPO), https://www.lsenr.nl/artikelen/gerecht-eu-merk-omegor-komt-ten-einde

Gerecht EU 28 juni 2023, IEF 21526, LS&R 2194, ECLI:EU:T:2023:360 (UGA Nutraceuticals/EUIPO) In deze zaak buigt het Gerecht zich over de vraag of het EUIPO correct heeft geoordeeld in het geschil tussen UGA Nutraceuticals (hierna: UGA) en BASF. UGA probeerde in 2019 het woordmerk 'OMEGOR VITALITY' te registreren. BASF komt hiertegen in opstand, als houder van het woordmerk 'Omacor', en krijgt gelijk van het EUIPO omdat de twee merken hetzelfde publiek aanspreken en genoeg overeenkomen om verwarringsgevaar te doen ontstaan. UGA komt in opstand tegen deze beslissing en verzoekt vernietiging van de uitspraak van het EUIPO. 

LS&R 2193

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht

Charlotte Vrendenbarg wordt per 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht.

Het onderzoek van Charlotte Vrendenbarg is gericht op de volle breedte van het intellectueel eigendomsrecht (IE). In haar publicaties zoekt zij de verbinding tussen het intellectueel eigendomsrecht en andere rechtsgebieden, waaronder het EU-recht, het algemeen vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht. In haar functie als hoogleraar zal zij tevens onderzoek verrichten op het terrein van intellectueel eigendomsrecht en duurzaamheid, waarbij zij zich zal richten op de vraag op welke wijze dit kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie.

LS&R 2192

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

Aflevering 2 - 22 juni 2023 - Jaargang 24

Aansprakelijkheid

16. Producent hoeft niet te waarschuwen voor iets dat hij niet weet. Hoge Raad 24 juni 2022, 21/03899, ECLI:NL:HR:2022:1602 (Concl. Hartlief). Noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Bestuurlijke boete

17. Een voedingssupplement wordt door een claim een geneesmiddel, en wordt in het kader van de hoogte van de boete gelijkgesteld met een AV-geneesmiddel. Rechtbank Midden-Nederland zp Utrecht 25 januari 2022, UTR - 21 _ 2647, ECLI:NL:RBMNE:2022:632. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker.

18. Bij het bepalen van de hoogte van een bestuurlijke boete moet ook rekening gehouden worden met de omstandigheden van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid. Rechtbank Rotterdam 1 februari 2023, ROT 21/462, ECLI:NL:RBROT:2023:670. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, onder «JGR» 2023/19.

19. Bij het bepalen van de hoogte van een bestuurlijke boete mag de minister gebruikmaken van het totaal aantal medewerkers dat bij de entiteit werkzaam is volgens de registratie van de KvK. Rechtbank Rotterdam 8 februari 2023, ROT 22/4631, ECLI:NL:RBROT:2023:854. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2023/18, «JGR» 2023/19 en «JGR» 2023/20.

20. Bij het bepalen van de hoogte van een bestuurlijke boete moet ook rekening gehouden worden met de omstandigheden van de overtreding en de mate van  verwijtbaarheid. Rechtbank Rotterdam 1 maart 2023, ROT 22/3490, ECLI:NL:RBROT:2023:1716. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, onder «JGR» 2023/19.

Handelsvergunning

21. Geneesmiddelen die een verschillende kwalitatieve samenstelling vallen niet onder de ‘global marketing authorisation’, ongeacht of die verschillen in farmacotherapeutisch oogpunt relevant zijn. Hof van Justitie van de Europese Unie 16 maart 2023, C-438/21 P, C-439/21 P en C-440/29, ECLI:EU:C:2023:213. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Reclame

22. Reclame-uitingen van Zoetis gaan verder dan een bewustzijnscampagne en kwalificeren als publieksreclame voor een diergeneesmiddel. Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten 1 mei 2023, 2023-1 Diergeneesmiddelen. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker.

Vergoedingen

23. Stand van de wetenschap en praktijk blijft een rechtmatige weigeringsgrond voor zorg die niet door Zorginstituut Nederland erkend wordt. Gerechtshof Amsterdam 6 september 2022, 200.286.532/01, ECLI:NL:GHAMS:2022:2619. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

LS&R 2191

Gerecht EU: Vitromed Germany verliest van Vitromed Healthcare

21 jun 2023, LS&R 2191; ECLI:EU:T:2020:350 (Vitromed/EUIPO), https://www.lsenr.nl/artikelen/gerecht-eu-vitromed-germany-verliest-van-vitromed-healthcare

Gerecht EU 21 juni 2023, IEF 21516, LSR 2191; ECLI:EU:T:2023:350 (Vitromed/EUIPO) In deze zaak ging het om een merk dat VitromedGermany wilde registreren. Vitromed Healthcare, die zich in de zaak voegde, wilde deze registratie tegengaan. Het EUIPO stelt dat Vitromed Healthcare, houder van het oudere merk, in haar belangen geschaad zou worden als het merk zou worden ingeschreven door de gelijkenis tussen de twee merken - met name het woordmerk 'Vitromed'. Het EUIPO besloot dat de overeenkomstigheid tussen de twee merken verwarringsgevaar opleverde. Vitromed Germany komt hiertegen in beroep bij het Gerecht. 

LS&R 2190

VMC Lustrum donderdag 21 september 2023

Op 21 september 2023 is het zover: dan vieren we het 35-jarig lustrum van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht! Alle VMC-leden kunnen zich op deze pagina aanmelden voor een feestelijk avondprogramma, gevuld met terugblikken en vooruitzichten, een pubquiz en muziek, een borrel en een diner. Neem uw warmste mediarechtelijke herinneringen en mooiste toekomstplannen mee; voor de rest wordt gezorgd. 

LS&R 2187

IE-Zomerfeest | donderdag 29 juni

De inschrijvingen zijn gesloten voor het IE Zomerfeest! Sta je nog niet op de lijst, maar wil je toch graag komen: stuur nog even een mail, dan kijken we wat we kunnen doen. Want rain or shine: op donderdag 29 juni luiden we de zomer in op een bijzondere locatie met walking dinner, IE-huisband Soul Circus, & als slotakkoord een volle dansvloer met IE-deejays en koude drankjes. Schuif kantoorperikelen aan de kant en maak je klaar voor een sprankelende avond in zomerse IE-sferen.

LS&R 2189

Gerecht EU: Eva en Evax moeten opnieuw beoordeeld

21 jun 2023, LS&R 2189; ECLI:EU:T:2023:345 (Loulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories/EUIPO), https://www.lsenr.nl/artikelen/gerecht-eu-eva-en-evax-moeten-opnieuw-beoordeeld

Gerecht EU 21 juni 2023, IEF 21504; ECLI:EU:T:2023:345 (Loulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories/EUIPO) In deze zaak verzoekt Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (hierna: verzoeker) om een beslissing van het EUIPO te laten vernietigen. De beslissing van het EUIPO was om twee verzoeken ter registratie van merken af te wijzen, omdat het inbreuk zou maken op een merk van Arbora & Ausionia (hierna: de voegende partij), die zich in het voorliggende geschil hebben gevoegd. Het EUIPO besloot in de beslissing die ter vernietiging voorligt dat de merken die verzoeker wilde laten registreren een verwarringsgevaar opleverde ten aanzien van het merk van de voegende partij. Verzoekers vragen het Gerecht om de beslissing van het EUIPO te doen vernietigen.

LS&R 2179

Actualiteitenlunch Reclamerecht | 21 juni 2023

Aanmelden is nog mogelijk voor de Actualiteitenlunch Reclamerecht 2023! In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

LS&R 2169

Nederlands Octrooicongres 2023 - 13 juni 2023

Het UPC is 'live'. Hoe verlopen de eerste zaken, en hoe staan ondernemingen en legal counsels tegenover onder meer de opt-out? Het Nederlands Octrooicongres op dinsdag 13 juni is een goed moment om hier op te reflecteren, samen met rechters en partijen uit de industrie. Deelnemen? Er zijn nog enkele plekken voor lastminute aanmeldingen!

LS&R 2188

Baanbrekend partnerschap op gebied van digitale gezondheid

De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben gister aangekondigd dat ze een baanbrekend partnerschap op het gebied van digitale gezondheid aangaan. Vanaf juni 2023 zal de WHO het systeem van digitale COVID-19-certificering van de Europese Unie overnemen om een wereldwijd systeem op te zetten.