LS&R 2223
30 november 2023
Uitspraak

Geschil na beëindiging licentieovereenkomst voor InVitria

 
LS&R 2222
14 november 2023
Uitspraak

Octrooi op combinatie valsartan en sacubitril is inventief

 
LS&R 2221
13 november 2023
Uitspraak

Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is geldig

 
LS&R 2170

Duurzaamheid, IE en reclamerecht - 1 juni 2023

Duurzaamheid is geen hype (meer). Het speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en werpt ook een nieuw perspectief op bestaande rechtsgebieden zoals het merken- en reclamerecht. De juridische ontwikkelingen volgen zich daarbij snel op: bestaande reclamecodes en leidraden worden geüpdatet en nieuwe wet- en regelgeving is in de maak. De RCC, ACM en rechterlijke instanties zitten niet stil en wij ook niet!

LS&R 2168

Merken- Modellen- en Auteursrecht - woensdag 10 mei

, LS&R 2168; https://www.lsenr.nl/artikelen/merken-modellen-en-auteursrecht-woensdag-10-mei

Binnenkort weer op de agenda: de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht. Schuif op 10 mei aan voor de lunch en krijg een update over de laatste ontwikkelingen op het gebied van productvormgeving, auteursrecht en merkenrecht. Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen praten u bij tijdens een bijeenkomst op locatie met vakgenoten. 

Enkele uitspraken die aan de orde komen:

  • HR 27 januari 2023, IEF 21202, IT 4211; ECLI:NL:HR:2023:94 (Mededeling aan het publiek, Brein / NSE)
  • Hoge Raad 31 mrt 2023, IEF 21332; ECLI:NL:HR:2023:508 (Prejudiciële vragen, Kwantum / Vitra)
  • US Copyright office, 21 februari 2023, Zarya of the Dawn (werken vervaardigd met AI)
  • HvJ 16 februari 2023, IEF 21240 (‘zichtbaarheid bij ‘normaal gebruik’’, Monz / Büchel)
  • HvJ 2 maart 2023, IEF 21277, (technische functie en verschijningsvorm, Papierfabriek Doetinchem).

Datum en tijd: woensdag 10 mei, van 13:00 - 16:15 uur (inloop vanaf 12.30 uur).
Locatie: Amsterdam Zuidas, online deelname onder voorwaarden mogelijk.
Accreditatie: 3 opleidingspunten (Nova, Vlaamse Orde en BMM).

Aanmelden en meer informatie: ga naar de website of mail naar info@delex.nl

We zien u graag op 10 mei!

LS&R 2167

Intervisie 2023

Wil je gegarandeerd voldoen aan de kwaliteitstoetsen én meer grip op jouw procespraktijk? Doe mee aan onze intervisie. Bij intervisie staat één vraag of concrete ervaring centraal, die relevant is voor de hele groep. Door te luisteren en door te vragen blijft het denken in beweging. Oefen je vaardigheden in het omgaan met dilemma's. Samen zorgen we voor nieuwe inzichten en een breder perspectief.

Doe je mee? We starten binnenkort met een nieuwe groep. Liever intervisie op maat met jouw kantoor? Dat kan ook. Stuur een mail naar info@delex.nl voor een offerte. 

LS&R 2166

Merken- Modellen- en Auteursrecht - 10 mei 2023

Een door AI gegenereerd stripboek wordt niet beschermd door Auteursrecht: waar of niet waar?
Volgens de Amerikaanse Copyright Office is deze bescherming inderdaad niet gegund aan degene die aan de basis stond van ´Zarya of the Dawn. De gebruiker van het AI programma waarmee de afbeeldingen werden gemaakt, heeft geen auteursrecht op de gemaakte afbeeldingen. De verhaallijn en de volgorde van de afbeeldingen zijn door wel door haar bepaald, en voor deze onderdelen ligt het auteursrecht wel bij haar. Wat betekent deze uitkomst voor de Nederlandse rechtspraktijk? 

Dit en meer wordt besproken tijdens de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 10 mei. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van productvormgeving, auteursrecht en merkenrecht, met Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen. De eerste in zijn soort en nog steeds relevant! In slechts drie uur tijd, tijdens de lunch, heeft u weer het complete overzicht.

LS&R 2165

Nederlands Octrooicongres 2023

Het is een lustrumjaar voor het Nederlands Octrooicongres van deLex: deze zomer vindt alweer de 15e editie plaats, op dinsdag 13 juni in Hotel Jakarta te Amsterdam.

Ook dit jaar zijn we trots op het programma dat mr. drs. Gertjan Kuipers (Hogan Lovells) en prof. mr. Peter Blok (CIER, Hof Den Haag) hebben samengesteld. Met o.a. mr. drs. András Kupecz, (technically qualified judge UPC), mr. drs. Anne Marie Verschuur (Nauta Dutilh) en Frédéric Bostedt (Legally qualified member of the Boards of Appeal · European Patent Office) zorgen zij voor een gevarieerd en degelijk programma met internationale sprekers, actuele onderwerpen en paneldiscussies.

Daarbij staan natuurlijk het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht en het overzicht van EOB-uitspraken op de agenda, samen met de onderdelen ´plausibiliteit´, ´hulpverzoeken´, ´actualiteiten UPC´ en een paneldiscussie onder leiding van prof. Willem Hoyng (HOYNG ROKH MONEGIER). Als altijd ronden we de dag af met een borrel op locatie.

LS&R 2164

Uitnodiging afscheidsrede prof. mr. Willem Hoyng

De Rector Magnificus van Tilburg University nodigt u uit tot het bijwonen van de academische zitting waarin Prof. mr. Willem Hoyng hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht, een openbare afscheidsrede houdt, getiteld:

1 juni 2023: Het Eengemaakt Octrooigerecht opent zijn deuren! Enkele opmerkingen

op vrijdag 21 april 2023, om 16.15 uur precies, in de Aula van Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg.   

De rede zal worden uitgesproken in het Engels. Hoogleraren zijn van harte welkom om (bij voorkeur in eigen toga) in het cortège mee te lopen. Zij worden om
uiterlijk 16.00 uur verwacht in toga in de Portrettenzaal.

U wordt vriendelijk verzocht om via onderstaande link u aan te melden voor de rede. 

REGISTREREN (vóór 14 april 2023)  

Ik zie ernaar uit om na afloop van de rede samen het glas te heffen en Willem te danken voor alles wat hij voor de universiteit heeft betekend!

LS&R 2163

TACE-behandeling valt niet aan te merken als verzekerde zorg

Rechtbank Gelderland 15 mrt 2023, LS&R 2163; ECLI:NL:RBGEL:2023:1597 (eisende partij tegen VGZ), https://www.lsenr.nl/artikelen/tace-behandeling-valt-niet-aan-te-merken-als-verzekerde-zorg

Rechtbank Gelderland 15 maart 2023, LS&R 2163; ECLI:NL:RBGEL:2023:1597 (eisende partij tegen VGZ) Aan de orde is de vraag of VGZ gehouden is om de kosten te vergoeden die de eisende partij heeft gemaakt voor de TACE-behandelingen in Duitsland. De zaak gaat over de vraag of VGZ de TACE-behandeling moet vergoeden voor de neuro-endocriene levermetastasen van de eisende partij. VGZ stelt dat toestemming vereist is voor vergoeding en heeft de eisende partij de mogelijkheid geboden om een machtigingsformulier in te dienen. De rechtbank oordeelt dat de verwijsbrief van de huisarts voldoet aan de polisvoorwaarden, maar de vraag is of de TACE-behandeling een te verzekeren prestatie is volgens de Zvw. Het Zorginstituut heeft bepaalde voorwaarden gesteld voor TACE-behandelingen bij neuro-endocriene levermetastasen. De rechtbank heeft vastgesteld dat de eisende partij onvoldoende heeft onderbouwd dat ze voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding van de TACE-behandeling en wijst de vordering af. Er wordt niet toegekomen aan een bewijsopdracht of het door de eisende partij verzochte deskundigenonderzoek.

LS&R 2161

Zilveren Kruis moet declaraties uit het verleden aan haar verzekerden vergoeden

Rechtbank Noord-Holland 3 jan 2023, LS&R 2161; ECLI:NL:RBNHO:2023:6 (Zilveren Kruis tegen Regenboog Apotheek), https://www.lsenr.nl/artikelen/zilveren-kruis-moet-declaraties-uit-het-verleden-aan-haar-verzekerden-vergoeden

Rechtbank Noord-Holland 3 januari 2023, LS&R 2161; ECLI:NL:RBNHO:2023:6 (Zilveren Kruis tegen Regenboog Apotheek) Regenboog Apotheek is een apotheek die als enige in Nederland het ADHD-medicijn dexmethylfenidaat bereidt en levert. Zilveren Kruis weigert dit medicijn te vergoeden aan hun verzekerden, tenzij andere medicijnen onvoldoende effectief zijn of te veel bijwerkingen hebben. Regenboog Apotheek heeft in kort geding gevorderd dat Zilveren Kruis veroordeeld wordt om dexmethylfenidaat te vergoeden als het voorgeschreven is door een arts onder de gestelde voorwaarden. De voorzieningenrechter wees de vordering af omdat de zaak te complex was voor behandeling in kort geding. Het Hof oordeelde later in hoger beroep dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vorderingen van Regenboog Apotheek zou toewijzen, en veroordeelde Zilveren Kruis om het medicijn te vergoeden onder de gestelde voorwaarden. Nu is er discussie over of deze veroordeling alleen geldt voor nieuwe gevallen na 1 november 2022 of ook voor de al eerder verleende zorg door Regenboog Apotheek. De voorzieningenrechter oordeelt dat Zilveren Kruis een verplichting heeft om declaraties uit het verleden alsnog te vergoeden en dat de dwangsom alleen is gekoppeld aan gevallen na 1 november 2022.

LS&R 2160

BIE Symposium 2023 - UPC

Op woensdag 29 maart a.s. vindt in samenwerking met het tijdschrift ‘Berichten industriële Eigendom’ (BIE) het BIE-symposium 2023 plaats, getiteld: ‘Unified Patent Court‘ (UPC).
NB: Aanmelden is niet meer mogelijk!

LS&R 2159

Brief minister EZK: start United Patent Court (UPC)

Vanaf 1 juni 2023 zal het Europese octrooisysteem efficiënter en eenvoudiger worden door de introductie van het unitair octrooi en de oprichting van het United Patent Court (UPC), zo schrijft de minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de tweede kamer. Nederland gaat deelnemen aan het UPC met een lokale visie in Den Haag.

Het unitair octrooi biedt de mogelijkheid om via één registratie octrooibescherming te verkrijgen in vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie. Door het unitair octrooi en het UPC zullen nationale validaties en de daaraan verbonden administratieve verplichtingen (en vertaaleisen) niet langer nodig zijn. Middels het UPC kan bij één instantie een uitspraak worden verkregen ten aanzien van de geldigheid van of inbreuk op een Europees octrooi met werking in vrijwel heel Europa. Hiermee worden afzonderlijke, parallelle nationale procedures in de toekomst vermeden.