LS&R 2239
16 mei 2024
Uitspraak

Geen meldingsplicht voor Teva over parallel lopende zaak in kort geding tegen Novartis

 
LS&R 2180
7 mei 2024
Artikel

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair vanaf juni/juli 2024

 
LS&R 2238
25 april 2024
Uitspraak

Boete wegens reclame over 'geneesmiddel' zonder handelsvergunning

 
LS&R 2232

IE-diner 2024 - Sprekers en onderwerpen

Aanstaande donderdag is het zover: het zestiende IE-diner, in Hotel Arena. Onder leiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz maken we ons op voor een mooie avond. De speeches deze avond worden verzorgd door Bas Kist (Chiever), Charissa Koster (DayOne) en Bart Tromp (Brinkhof). Zij vertellen hun verhaal, uiteraard met IE-link. En waar gaan zij het dan over hebben? Onder andere over portretmerken, de DSM richtlijn, maar ook over de cancelcultuur, Katja Schuurman en over De bolle Gogh. Kortom, er is genoeg te bespreken tijdens het IE-diner. 

U kunt zich helaas niet meer inschrijven. Een plekje op de wachtlijst kan nog wel. Mail hiervoor naar info@delex.nl.

LS&R 2230

Marktverkenning geeft geen onvolledig en vertekend beeld

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 21 nov 2023, LS&R 2230; ECLI:NL:CBB:2023:637 (ChipSoft tegen ACM), https://www.lsenr.nl/artikelen/marktverkenning-geeft-geen-onvolledig-en-vertekend-beeld

College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 november 2023, LS&R 2230; ECLI:NL:CBB:2023:637 (ChipSoft tegen ACM) In eerste aanleg stelde ChipSoft dat de ACM tekort is geschoten in het beschikbaar stellen van stukken die betrekking hebben op de zaak. De voorzieningenrechter oordeelde onder andere dat de ACM niet tekort is geschoten, waardoor het beroep van ChipSoft ongegrond werd verklaard [zie LS&R 2225].

LS&R 2229

IE-diner: Sprekers bekend en aantal plaatsen beperkt

Over een week is het zover, de traditionele start van het IE-jaar: het IE-diner! Op donderdag 1 februari a.s. is de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam klaar voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz. Ruim 100 IE professionals hebben zich inmiddels opgegeven. Hoogleraren, rechters, advocaten, merk – en octrooigemachtigden, jong en oud gepromoveerden genieten in chique outfit, samen van een mooi diner en een goed glas. 

Dan over tot de bekendmaking van de sprekers van de avond: Bas Kist (Chiever), Charissa Koster (DayOne) en Bart Tromp (Brinkhof) vertellen hun verhaal met uiteraard een IE link. Er is ook muziek maar deejays, disco en dance bewaren we voor het IE Zomerfeest op 4 juli a.s.

U kunt zich nog opgeven voor het IE-diner, maar het aantal plaatsen is inmiddels beperkt. Wilt u zeker zijn van een plekje, geef u dan snel op via onze website!

LS&R 2224

IE-diner 2024 - Start het jaar in stijl!

Het nieuwe jaar is begonnen en dat trappen we natuurlijk traditiegetrouw af met het enige echte IE-diner! Op donderdag 1 februari wordt de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam aangekleed voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz. Luid samen met vakgenoten en collega's het nieuwe jaar sprankelend in, te midden van goed gezelschap, heerlijk diner, inspirerende sprekers en boeiende gesprekken. Napleiten en met elkaar debatteren mag. Er is muziek maar deejays, disco en dance bewaren we voor het IE Zomerfeest. En de sprekers? Die maken we binnenkort bekend. Houd IE-Forum in de gaten!

LS&R 2225

Voorzieningenrechter verwerpt het beroep, openbaarmaking van rapport mag

Rechtbanken 14 dec 2021, LS&R 2225; ECLI:NL:RBROT:2021:13756 (ChipSoft tegen ACM), https://www.lsenr.nl/artikelen/voorzieningenrechter-verwerpt-het-beroep-openbaarmaking-van-rapport-mag

Vzr. Rb. Rotterdam 14 december 2021,LS&R 2225; ECLI:NL:RBROT:2021:13756 (ChipSoft tegen ACM) Op 18 juni 2021 heeft de ACM besloten tot openbaarmaking van een rapport genaamd “Een marktverkenning naar informatiesystemen en digitale gegevensuitwisseling in en met de Ziekenhuissector” (hierna: het rapport). De ACM heeft voor de openbaarmaking ten grondslag gelegd dat zij op grond van artikel 12w van de Instellingswet een discretionaire bevoegdheid heeft. ChipSoft heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

LS&R 2226

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 9, lid 7, van richtlijn 2004/48/EG

11 jan 2024, LS&R 2226; ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead), https://www.lsenr.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-9-lid-7-van-richtlijn-2004-48-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21842,LS&R 2226,IEFbe 3707, ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead) In deze zaak gaat het om een geschil tussen Mylan AB en Gilead over een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor een antiretroviraal geneesmiddel. De markkinaoikeus (bijzondere rechter van Finland) heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof), met name met betrekking tot de verenigbaarheid van de Finse risicoaansprakelijkheidsregeling met Artikel 9, Lid 7 van richtlijn 2004/48/EG. Deze bepaling creëert de bevoegdheid voor rechterlijke instanties om op verzoek van de verweerder een passende vergoeding op te leggen voor schade die is geleden door onterechte voorlopige maatregelen. De Finse regeling bepaalt dat de verzoeker schade moet vergoeden als een voorlopige maatregel ongegrond blijkt.

LS&R 2227

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

«JGR» 2023/4 – 20 december 2023

Definitie geneesmiddel

32. Afbakening. Hof van Justitie van de Europese Unie 2 maart 2023, C-760/21, ECLI:EU:C:2023:143 Richtlijn 2001/83/EG. Richtlijn 2002/46/EG. Verordening (EU) nr. 1169/2011. Verordening (EU) nr. 609/2013. Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2016/128. Afbakening. Aandieningscriterium. Toedieningscriterium. Definitie geneesmiddel. Definitie voeding voor medisch gebruik. Definitie voedingssupplement. Aard en kenmerken van het betrokken product. Voedingsbehoeften. Nutriënt. Onder medisch toezicht. Noot mw. mr. K. van Lessen Kloeke.

Diergeneesmiddelen

33. Ook bij diergeneesmiddelen geldt het aandieningscriterium. Dit leidt tot boetes op verschillende grondslagen. Rechtbank Rotterdam 14 juli 2023, ROT 21/5114, ECLI:NL:RBROT:2023:6132. Diergeneesmiddel. Ongeregistreerd geneesmiddel. Definitie geneesmiddel. Aandieningscriterium. Hoogte boete. Matiging. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, onder «JGR» 2023/34.

34. Ook bij diergeneesmiddelen geldt het aandieningscriterium. Dit leidt tot boetes op verschillende grondslagen. Rechtbank Rotterdam 13 september 2023, ROT 21/6056, ECLI:NL:RBROT:2023:8733. Diergeneesmiddel. Ongeregistreerd geneesmiddel. Definitie geneesmiddel. Aandieningscriterium. Hoogte boete. Matiging. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2023/33 en «JGR» 2023/34.

LS&R 2223

Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen, LAWNCH, en Bert Gravendeel, Fruytier Lawyers in Business.

Geschil na beëindiging licentieovereenkomst voor InVitria

6 sep 2023, LS&R 2223; (Sharpsight tegen Medical Workshop), https://www.lsenr.nl/artikelen/geschil-na-beeindiging-licentieovereenkomst-voor-invitria

Rb. Den Haag 6 september 2023, IEF 21704 LS&R 2223; C/09/599367/ (Sharpsight B.V. tegen Medical Workshop B.V.) Vervolg in de bodemprocedure op eerder tussen partijen in eerste aanleg bij de Rechtbank Den Haag [zie IEF 18810 en IEF 18761) en in hoger beroep bij hof Den Haag [zie IEF 19679] gevoerde kort geding procedure. De kern van het geschil in de bodemprocedure draait om het recht op het merk 'InVitria', waarbij ook wordt gestreden over auteursrechten met betrekking tot de naam. De rechtbank oordeelt over octrooi-inbreuk door Medical Workshop, gemeenschappelijk eigendom van octrooirechten en de beëindiging van een licentieovereenkomst en de gevolgen daarvan. Bovendien vordert Sharpsight een schadevergoeding, die wordt toegekend zonder verwijzing naar een schadestaatprocedure. In reconventie vordert Medical Workshop een veroordeling van Sharpsight tot vergoeding van goodwill.

LS&R 2222

Octrooi op combinatie valsartan en sacubitril is inventief

25 okt 2023, LS&R 2222; ECLI:NL:RBDHA:2023:15905 (Synthon tegen Novartis), https://www.lsenr.nl/artikelen/octrooi-op-combinatie-valsartan-en-sacubitril-is-inventief

Rechtbank Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21770, LS&R 2222; ECLI:NL:RBDHA:2023:15905 (Synthon tegen Novartis) In deze zaak wordt de inventiviteit van een octrooi op een geneesmiddel voor de behandeling van hypertensie en/of hartfalen getoetst. Dit octrooi van Novartis beschermt de combinatie van de stoffen valsartan (een ‘ARB’) en sacubitril (een ‘NEP-remmer’). Volgens Synthon is het octrooi ongeldig, want het zou op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakpersoon voor de hand liggen om valsartan en sacubitril te combineren en deze combinatie toe te passen in de behandeling van hypertensie en/of hartfalen. Synthon vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en vernietiging, althans nietigverklaring van het ABC.

LS&R 2221

Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is geldig

1 nov 2023, LS&R 2221; ECLI:NL:RBDHA:2023:16452 (SANDOZ B.V. tegen BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH), https://www.lsenr.nl/artikelen/octrooi-op-doseringsregime-van-antistollingsmiddel-rivaroxaban-is-geldig

Rechtbank Den Haag 1 november 2023, IEF 21769, LS&R 2221; ECLI:NL:RBDHA:2023:16452 (Sandoz tegen Bayer) Deze zaak gaat over een vordering van Sandoz om het Nederlandse deel van het EP 961 octrooi, dat in bezit is van Bayer, te vernietigen. Tegen deze vordering voert Bayer verweer strekkende tot afwijzing van de vordering. In deze zaak dient er gekeken te worden of het octrooi van Bayer inventief is.