LS&R 1896

Catherine Shultz en Barend Bouma benoemd tot partner bij NLO

NLO, een van de grootste adviesbureaus voor intellectueel eigendom in Europa, heeft Catherine Shultz met ingang van 1 januari 2021 tot partner benoemd. Catherine is zowel Amerikaans als Europees octrooigemachtigde en heeft in beide jurisdicties veel ervaring. Haar benoeming sluit zeer goed aan bij de strategie van NLO om klanten in de VS een totaalpakket van hoogwaardige dienstverlening te bieden.
Barend Bouma, Nederlands en Europees octrooigemachtigde, is tijdens de laatste algemene vergadering door de partners van NLO benoemd tot geassocieerd partner met ingang van 1 januari 2021.

LS&R 1894

Vacature: advocaat-stagiaires voor de octrooi- en life sciences procespraktijk bij Vondst

Vondst zoekt per direct twee advocaat-stagiaires voor de octrooiprocespraktijk en de regulatoire farmaprocespraktijk. De twee stagaires zullen in beide praktijken werkzaam zijn.

Je werk bestaat uit het behandelen van nationale en internationale octrooiprocedures voor bedrijven die actief zijn op het gebied van geneesmiddelen, life sciences, biotechnologie, chemie, machinebouw, bloemverwerking en (mobiele) telecommunicatie. Daarnaast ben je werkzaam in de bestuursrechtelijke en Europeesrechtelijke regulatoire advies- en procespraktijk. Denk hierbij aan geschillen over nationale- en Europese handelsvergunningen voor (generieke) geneesmiddelen bij de nationale bestuursrechter, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.
Lees verder.

LS&R 1886

Vertaalbureau Hendriks & James stelt zich voor

Nynke Hendriks & Ian James Gaukroger zijn de oprichters van juridisch vertaalbureau Hendriks & James. Hun bureau is inmiddels bijna 20 jaar in Amsterdam gevestigd en telt vele internationale advocatenkantoren tot zijn klantenkring. Zij vertalen uitsluitend juridische stukken Nederlands/Engels v.v. en zijn onder meer gespecialiseerd in vertalingen op het gebied van IE (www.hendriks-james.nl).

Wat vertalen jullie het liefst?

Nynke: Ik ben afgestudeerd op de octrooirechtelijke bepalingen van het TRIPs-verdrag en ben nog steeds graag bezig met octrooiteksten. En wetsbepalingen vind ik mooi om te vertalen omdat er geen woord te veel in staat. Elk woord is gewogen.

Ian:  Ik vind de manier waarop rechters denken altijd interessant. Hun logica en de manier waarop een gevolgtrekking tot stand komt: ‘Het feit dat … betekent niet dat…’.

LS&R 1893

Staat hoeft gebruik PCR-test niet te staken en communicatie over coronavirus niet aan te passen

Rechtbank Den Haag 9 dec 2020, LS&R 1893; ECLI:NL:RBDHA:2020:12449 (Viruswaarheid tegen de Staat), http://www.lsenr.nl/artikelen/staat-hoeft-gebruik-pcr-test-niet-te-staken-en-communicatie-over-coronavirus-niet-aan-te-passen

Vzr Rechtbank Den Haag 9 december 2020, IEF 19644, LS&R 1893; ECLI:NL:RBDHA:2020:12449 (Viruswaarheid tegen de Staat) Kort geding. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de Staat het gebruik van de PCR-test in het kader van het testbeleid ter bestrijding van het coronavirus niet hoeft te staken. De Staat gebruikt de PCR-test alleen om aanwezigheid van het coronavirus op te sporen en gaat er net als Viruswaarheid vanuit dat voor het stellen van een diagnose een arts vereist is. Uit de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten blijkt niet dat de test niet ingezet kan worden op de manier waarop de Staat dat doet, waarbij van diagnosestelling en een behandeling nog geen sprake is.

LS&R 1891

Gebrek aan kennis over verhuizing komt voor eigen rekening

22 okt 2018, LS&R 1891; (Leverancier tegen Afnemer), http://www.lsenr.nl/artikelen/gebrek-aan-kennis-over-verhuizing-komt-voor-eigen-rekening
SGOA

SGOA Heemstede 22 oktober 2018, IEF 19630, IT 3349, LS&R 1891 (Leverancier tegen afnemer) Arbitraal vonnis. Eiser is een leverancier van softwarepakketten aan medische zorginstellingen. Verweerder houdt zich bezig met geneesmiddelenverstrekking. Samen hebben zij een dienstenovereenkomst afgesloten voor de levering van een softwarepakket. Eiser heeft bij factuur van 2 mei 2017 een bedrag in rekening gebracht, maar de factuur is naar het oude adres verstuurd. Betaling is daarom uitgebleven. Verweerder heeft het pand dat zij huurde moeten verlaten en eiser heeft geholpen bij deze verhuizing. Eiser vordert naast de hoofdsom de handelsrente over de hoofdsom over de periode vanaf de vervaldatum van de verzonden factuur. De hoofdsom wordt toegewezen, maar uit de omstandigheden van het geval leidt de arbiter af dat eiser op de hoogte was van de verhuizing, ondanks dat verweerder verzuimd heeft een adreswijziging door te geven. Deze vordering wordt daarom afgewezen. Nu verweerder niet heeft betaald nadat zij de factuur alsnog heeft ontvangen, stelt de arbiter in redelijkheid vast dat verweerder zal worden veroordeeld in de kosten van de arbitrage.

LS&R 1892

Kennismaking en verdieping nieuwe Franchisewet 2021

Binnenkort start bij deLex Media een serie online seminars over de nieuwe Franchisewet die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt. Deze wet heeft gevolgen voor zowel franchisenemers- als gevers, en voor u als professional in het vakgebied.
De gevolgen voor franchiseovereenkomsten, privacy en marketing zijn aanzienlijk!
Bert-Jan van den Akker, Esther Brons-Stikkelbroeck en Eva de Vries nemen u gedurende vier seminars mee door de algemene en praktische aspecten van deze nieuwe wet.

LS&R 1890

Nationaal Reclamerechtcongres. Aanmelden is nog mogelijk

Donderdag staat het Nationaal Reclamerechtcongres 2020 alweer op de agenda. Omdat we weer online gaan, verdelen we programma over twee webinars, op 10 december en op 28 januari 2021. In januari komen onder meer e-commerce aan bod, de Stichting Reclame Code en het toezicht van de Kansspelautoriteit (KSA). Met dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink als moderators en aanjagers!

Middagprogramma donderdag 10 december

LS&R 1888

Europese Commissie neemt conclusies IViR-rapport over AI en IE over

De onderzoekers, Bernt Hugenholtz, João Pedro Quintais en Daniel Gervais verbonden aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam hebben in samenwerking met het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) in opdracht van de Europese Commissie een rapport opgesteld over de geschiktheid van de huidige Europese regels op het gebied van de intellectuele eigendom voor werken die met behulp van artificiële intelligentie zijn ontstaan. Het rapport maakt duidelijk dat de huidige stand van de AI computersystemen nog lang niet in staat stellen om volledig autonoom creaties te maken en uitvindingen te doen. Aanpassing van het Europese auteurs- en octrooirecht is daarom slecht in beperkte mate nodig. Het rapport is recentelijk door de Commissie gepubliceerd. Ook zijn de conclusies uit het rapport overgenomen in het IE-actieplan.
Lees verder.

LS&R 1885

Jurisprudentielunch Octrooirecht: aanmelden kan nog!

De jaarlijkse update van octrooirechtspraak van Willem Hoyng en Bart van den Broek vindt plaats op woensdag 2 december! We gaan online, dus geen reistijd deze keer! Schuif aan en in drie uur tijd bent u weer volledig op de hoogte van alle recente en relevante jurisprudentie.

Een paar voorbeelden van te bespreken uitspraken:
Hof De Haag Philips-Asus/ Wiko
Hof van Justitie Generis, GSK etc vs Competition and Marketing Authority
HR High Point - KPN
HR Premetrexed
Indicatietarieven en UPC Update

Tijd: 12.30 – 16:15 uur
Accreditatie: 3 PO-punten

Meer informatie of inschrijven? Kijk op de website of mail naar info@delex.nl

LS&R 1884

Vacature: advocaat-stagiair IE en reclamerecht bij Holla

Holla Advocaten is op zoek naar een advocaat-stagiair(e) intellectuele eigendom (IE) en reclamerecht, standplaats: Eindhoven.

Beschik je over een recent behaalde juridische master met civiel effect of verwacht je die op korte termijn af te ronden? Heb je affiniteit met intellectuele eigendom (IE) en zou je je daarnaast willen ontwikkelen op het gebied van reclamerecht? Ben je daarnaast energiek, enthousiast en een echte team player? We komen graag met je in contact!

Wij bevinden ons in de top 25 van Nederlandse advocatenkantoren en hebben specialisten op een groot aantal rechtsgebieden in huis. De cliëntenkring van Holla is heel divers en bestaat uit zowel nationale als internationale bedrijven en instellingen. Door het aantrekkelijke formaat van ons kantoor en de diversiteit van onze cliënten gaan diepgang en variatie hand in hand.

De Business Unit Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy bestaat uit een team van acht advocaten. Het team is gespecialiseerd in onder andere het merken-, auteurs- en modellenrecht, ICT-recht en nieuwe media. Jij gaat je vooral bezighouden met IE en het reclamerecht.
Lees verder.

LS&R 1883

Klacht van Bayer over reclame-uitingen gegrond

College Geneesmiddelen Reclame 20 nov 2020, LS&R 1883; (Bayer tegen Novartis), http://www.lsenr.nl/artikelen/klacht-van-bayer-over-reclame-uitingen-gegrond

CGR 19 november 2020, IEF 19593, RB 3460, LS&R 1883; K20.006 (Bayer tegen Novartis) Bayer en Novartis zijn ondernemingen die zich bezig houden met de productie, verhandeling en distributie van geneesmiddelen. Novartis brengt in Nederland het UR-geneesmiddel Beovu® (werkzame stof: brolucizumab) op de markt. Bayer heeft een klacht ingediend over verschillende reclame-uitingen van Novartis voor haar geneesmiddel Beovu. De CGR heeft de klacht van Bayer toegewezen en de claims van Novartis verboden onder meer vanwege het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing. Een beroepsbeoefenaar kan op het verkeerde been worden gezet.

LS&R 1882

Octrooi vernietigd wegens ongeoorloofde toegevoegde materie

Rechtbank Den Haag 11 nov 2020, LS&R 1882; ECLI:NL:RBDHA:2020:11386 (MSD tegen Wyeth), http://www.lsenr.nl/artikelen/octrooi-vernietigd-wegens-ongeoorloofde-toegevoegde-materie

Rechtbank Den Haag 11 november 2020, IEF 19591, LS&R 1882; ECLI:NL:RBDHA:2020:11386 (MSD tegen Wyeth) Octrooirecht. Zie eerder [IEF 19498]. Partijen zijn beide farmaceutische bedrijven. Wyeth is houdster van het Europees octrooi voor een gesiliconiseerd houdermiddel gevuld met een formulering voor een pneumokokken-vaccin. Wyeth heeft ten opzichte van het octrooi zoals verleend een surfactant toegevoegd aan conclusie 1 en gebruiksconclusies geïntroduceerd. De stelling van MSD dat conclusie 1 volgens de tekst van de hulpverzoeken geen geldigheid kan verschaffen aan het octrooi, slaagt. Er is sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie, omdat de vakman de informatie, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvrage kan afleiden. De volgconclusies en hulpverzoeken kunnen het octrooi geen geldigheid verschaffen. De rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi.

LS&R 1881

Gebruik van handelsnaam en logo in strijd met concurrentiebeding

Rechtbank Limburg 4 nov 2020, LS&R 1881; ECLI:NL:RBLIM:2020:8553 (Vita Natura tegen gedaagde), http://www.lsenr.nl/artikelen/gebruik-van-handelsnaam-en-logo-in-strijd-met-concurrentiebeding

Ktr. Rechtbank Limburg 4 november 2020, IEF 19586, LS&R 1881; ECLI:NL:RBLIM:2020:8553 (Vita Natura tegen gedaagde) Handelsnaamrecht. Kort geding. Vita Natura verkoopt en ontwikkelt voedingssupplementen. Gedaagde was in dienst bij Vita Natura en is in maart 2020 op staande voet ontslagen. Vita Natura meent dat gedaagde onrechtmatig handelt door het beconcurreren van gedaagde met gebruikmaking van informatie, relaties en producten van Vita Natura. Vita Natura vordert onder meer inzage in de bescheiden die in (bewijs)beslag zijn genomen. Deze vordering wordt toegewezen. Verder staat vast dat gedaagde via Ebay Vita Natura producten heeft verkocht met daarop het etiket en logo van Vita Natura. Gedaagde wordt veroordeeld het gebruik van de handelsnaam en/of het logo van Vita natura te staken. Voor de hoogte van de dwangsom wordt aansluiting gezocht bij wat partijen in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen, namelijk € 4.500 voor iedere overtreding en € 450,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, doch uiterlijk tot de einddatum van het concurrentiebeding.

LS&R 1880

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR). Aflevering 3 – 19 november 2020 - Jaargang 21.

Bestuursrecht
16. Over bevoegdheden en het ontbreken ervan en andere processuele missers, oftewel: indien mogelijk, omkeren. Noot van mw. mr. I. Morrema bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 februari 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:873.

Handelsvergunning
17. Moet een zelfzorggeneesmiddel aan de eisen voor een UR-geneesmiddel voldoen? Noot van dhr. mr. drs. J.A. Lisman bij Rechtbank Amsterdam, 14 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2976.

LS&R 1879

Aangepast programma Nationaal Reclamerechtcongres 2020

Zoals eerder aangekondigd gaat het Nationaal Reclamerechtcongres 2020 gewoon door.
We zijn ook deze keer enorm trots op het programma en het aanbod van sprekers dat dagvoorzitters Ebba Hoogenraad en Willem Leppink hebben georganiseerd, en kiezen voor een online versie. De onderwerpen blijven hetzelfde, maar we verdelen het programma over twee dagen.

Op de agenda
Inspiratie genoeg voor een volle agenda! Zo buigen de sprekers zich over stereotyping, en passeren vrijheid van meningsuiting, e-commerce en muziek in reclame de revue. Natuurlijk ontbreekt het jaarlijkse overzicht van hits and misses in de rechtspraak niet, evenals een terugblik op het beleid en de handhaving door de ACM.

Programma donderdag 10 december*

LS&R 1878

Bart Postmus voegt zich bij octrooigemachtigden De Vries en Metman

Sinds kort is dr. ir. Bart Postmus werkzaam bij De Vries & Metman. Bart is Nederlands en Europees octrooigemachtigde met een achtergrond in de fysische chemie en technische natuurkunde. Als octrooigemachtigde heeft Bart een brede ervaring. Zo heeft hij gewerkt aan verschillende soorten uitvindingen — die strekken babyvoeding tot kunstgrasvelden — en klanten vertegenwoordigd voor alle divisies van het Europees octrooibureau. Voordat Bart bij De Vries & Metman in dienst trad, werkte hij bij een groot Nederlands octrooibureau en daarvoor werkte hij als product development manager voor detergenten bij Unilever R&D.

LS&R 1877

Primair besluit over verleende vergunning voor parallelhandel herleeft

10 nov 2020, LS&R 1877; ECLI:NL:CBB:2020:801 (Vaselife en Chrysal tegen Ctgb), http://www.lsenr.nl/artikelen/primair-besluit-over-verleende-vergunning-voor-parallelhandel-herleeft

College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 november 2020, IEF 19565, LS&R 1877; ECLI:NL:CBB:2020:801 (Vaselife en Chrysal tegen Ctgb) Parallelimport gewasbeschermingsmiddel. Uitspraak na beantwoording prejudiciële vragen [IEF 18859]. Het College is van oordeel dat Chrysal in bezwaar noch in beroep is geslaagd in het door haar (in bezwaar) te leveren bewijs dat, zoals zij stelt, de in geding zijnde middelen niet identiek zijn als bedoeld in artikel 52, derde lid, van Verordening 1107/2009, zoals nader uitgelegd door het Hof in overweging 56 van het arrest. Het College verbindt mede aan de terughoudendheid van Chrysal om meer openheid van zaken te geven de gevolgtrekking dat Chrysal dit bewijs niet kan leveren. In het belang van een definitieve beslechting van het geschil voorziet het College Chrysal daarom zelf in de zaak. Het beroep is gegrond. Het primaire besluit, waarbij verweerder de aan Vaselife verleende vergunning voor parallelhandel voor het middel Vaselife Universal Bulb PHT heeft verlengd tot 1 december 2025, herleeft.

LS&R 1862

Vacature: advocaat-medewerker IE en reclamerecht bij Holla

Holla zoekt een gevorderd advocaat-stagiair(e) / beginnend advocaat-medewerker intellectuele eigendom (IE) en reclamerecht.
Standplaats: Eindhoven.

Heb jij inmiddels enkele jaren ervaring met het rechtsgebied IE en/of het reclamerecht? Of zou je je graag willen ontwikkelen op dit gebied? We komen graag met je in contact!

De Business Unit Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy van Holla bestaat uit een team van acht advocaten. Het team is gespecialiseerd in onder andere het merken-, auteurs- en modellenrecht, ICT-recht en nieuwe media. Jij gaat je vooral bezighouden met IE en het (geneesmiddelen) reclamerecht, maar ook met zaken op het gebied van medische hulpmiddelen, cosmetica en voedingsmiddelen. Het team is actief in zowel de adviespraktijk als de specifieke procespraktijk van het intellectuele eigendom als in het procederen voor de codecommissies van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Reclame Code Commissie (RCC).

Lees verder.

LS&R 1876

CGR: claims zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd

College Geneesmiddelen Reclame 2 nov 2020, LS&R 1876; (Novartis tegen Bayer), http://www.lsenr.nl/artikelen/cgr-claims-zijn-onvoldoende-wetenschappelijk-onderbouwd

CGR 2 november 2020, IEF 19553, RB 3453, LS&R 1876; K20.005 (Novartis tegen Bayer) Bayer brengt in Nederland het UR-geneesmiddel Eylea op de markt en Novartis het rechtstreeks concurrerende geneesmiddel Lucentis. Bayer heeft in de tijdschriften Compakt Oogheelkunde en De Oogarts een advertentie geplaatst voor Eylea waarin een aantal claims worden gedaan, waaronder: “Maar liefst 40% van de patiënten in de 4-wekelijkse extensiegroep had na 1 jaar behandeling met Eylea® een volgend gepland injectie-interval tot 16 weken.” Verder heeft Bayer in juni 2020 een mailing doen uitgaan over Eylea waarin een afbeelding is opgenomen met de te tekst ”Wat erin zit, maakt het verschil”. Novartis klaagt tegen deze claims.

LS&R 1875

Vacature: hoogleraar Intellectuele Eigendom

Bent u een teamspeler en geïnteresseerd in interdisciplinair onderzoek op het gebied van intellectueel eigendom? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

In onze steeds verder digitaliserende informatiesamenleving en kenniseconomie spelen intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol. Dat is ook de reden dat de afstudeerrichting IT & Recht binnen de master Rechtsgeleerdheid in 2011 is omgezet in de afstudeerrichting Internet, Intellectuele Eigendom en ICT. Binnen het juridische onderzoek en onderwijs wordt expertise op het gebied van Intellectuele Eigendom niet meer gezien als een kleine niche maar als een steeds breder en belangrijker onderdeel van de mainstream. Niet voor niets trekken de IE/ICT-vakken jaar op jaar meer studenten. Ook in de praktijk zijn er veel gespecialiseerde kantoren, alsmede secties binnen grotere kantoren, die zich met IE/ICT bezighouden.
Lees verder.