LS&R 2060

BIE symposium IE-procesrecht op 17 juni

Op vrijdag 17 juni a.s. in het Auditorium van de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam vindt het BIE symposium 2022 plaats, getiteld: ' IE - Procesrecht'. Sprekers uit binnen- en buitenland belichten verschillende onderwerpen die van belang zijn voor het IE -Procesrecht.

Het symposium staat onder leiding van oud-BIE-redactielid Toon Huydecoper. De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod:
Zoe Butler: About injunctions for patent infringement - is the UK approach proportionate?; Tobias Cohen Jehoram: Bewijslastverdeling in het merkenrecht; Constant van Nispen: De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-Zaken, Robert van Peursem: Over Bayer/Richter en Charlotte Vrendenbarg: Het ex parte bevel.

Inloop: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur - 17.15 uur
Feestelijk borrel: 17.15 uur
Accreditatie: 3 PO-punten. Neem contact op via info@delex.nl, of meld je aan via de website.

LS&R 2057

Slaafse nabootsing van medische hulpmiddelen toegewezen

Hof Den Haag 29 mrt 2022, LS&R 2057; ECLI:NL:RBOT:2020:3961 (Fengh tegen Johnson & Johnson), http://www.lsenr.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-van-medische-hulpmiddelen-toegewezen

Hof Den Haag 29 maart 2022, IEF 20671, LS&R 2057; ECLI:NL:RBOT:2020:3961 (Fengh tegen Johnson & Johnson) Zie [IEF 19159]. Deze zaak gaat over de vraag of Fengh producten van Johnson & Johnson slaafs heeft nagebootst en daarnaast over de vraag of het door Fengh aanbieden van haar producten voor gebruik in combinatie met producten van Johnson & Johnson in strijd was met toepasselijke wet- en regelgeving over medische hulpmiddelen. Het hof oordeelt in dit arrest dat beide vragen bevestigend moeten worden beantwoord. Fengh is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding voor financiële schade en reputatieschade.

LS&R 2052

Nederlands Octrooicongres op 14 juni

Neem deel aan de 14e editie van het het Nederlands Octrooicongres! Op dinsdag 14 juni verzorgen dagvoorzitters Peter Blok (Hof Den Haag, CIER) en Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) weer een actueel, gevarieerd en inspirerend programma in Hotel Jakarta, aan het IJ in Amsterdam.

Op de agenda staan onder meer VRO-procedures, het jaarlijkse jurisprudentie-overzicht van Gertjan Kuipers en een analyse van EOB-uitspraken 2021/2022 door Frédéric Bostedt. Ook deze onderwerpen komen aan bod:

- Procederen bij het UPC: Kevin Mooney (Simmons & Simmons) en Wouter Pors (Bird & Bird) de procedure vanuit Nederlands, internationaal en vooral praktisch perspectief;
- Het leerstuk Inventiviteit; Judith Krens (Pinsent Masons) en Oscar Lamme (Simmons & Simmons) doen een deepdive in dit thema en geven duiding & overzicht in een duopresentatie.

LS&R 2051

Namuscla niet opgenomen in GVS

Rechtbank Den Haag 24 feb 2022, LS&R 2051; ECLI:NL:RBDHA:2022:2380 (Cresco Pharma tegen de Staat der Nederlanden), http://www.lsenr.nl/artikelen/namuscla-niet-opgenomen-in-gvs

Vzr. Rb Den Haag 24 februari 2022, LS&R 2051; ECLI:NL:RBDHA:2022:2380 (Cresco Pharma tegen de Staat der Nederlanden) Cresco is distributeur van het geneesmiddel Namuscla. Na onderhandelingen tussen Cresco en de minister van Medische Zorg heeft de minister besloten Namuscla niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Cresco vordert de Staat te gebieden dit besluit in te trekken, althans het besluit buiten werking te stellen en de Staat te gebieden om de aanvraag van Cresco tot opname van Namuscla in het GVS te heroverwegen. Dit omdat het besluit onrechtmatig zou zijn. Het oordeel over de kosteneffectiviteit zou gebaseerd zijn op een prijsvergelijking met een geneesmiddel dat al lang niet meer in de handel is, met geneesmiddelen die van buiten de EU worden geïmporteerd en met apothekersbereidingen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn dit echter wel toegelaten referentiepunten. Daarnaast stond het de minister vrij om het belang van behoud van solidariteit zwaarder te laten wegen dan het belang van het gebruik van geregistreerde geneesmiddelen. Het gevorderde wordt afgewezen.

LS&R 2050

DCSP presenteert: Privacy & Artificial Intelligence in de e-Health praktijk

Net als in andere sectoren staan digitale ontwikkelingen en nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg niet stil. Zonder meteen over 'e-health' te praten zijn er talloze digitale hulpmiddelen waarmee artsen data kunnen combineren, diagnoses kunnen versnellen en de zorg aan patiënten kunnen verbeteren.

Dat vereist niet alleen een sprong voorwaarts in de samenwerking tussen zorgspecialisten onderling, maar ook een verschuiving in juridische kaders. Waar lopen zorgspecialisten in de praktijk tegen aan? Hoe kan dit worden verbeterd, welke juridische kaders zijn er en hoe kunnen deze kaders worden aangepast om een versnelling te realiseren?
Op dinsdag 19 april lichten ´Data Driven Doctor´ Gabriëlle Speijer, (radiotherapeut-oncoloog en oprichter van CatalyzIT) en Eliëtte Vaal (advocaat en privacy expert bij de Data Lawyers) deze onderwerpen toe tijdens een boeiend seminar van DCSP magazine in samenwerking met deLex. Na de inleidende presentaties volgt een kijkje in de wetenschap met AI onderzoeker Jonas Teuwen. Jonas onderzoekt manieren waarop algoritmen het veld kunnen ondersteunen. Hij leidt zijn eigen onderzoeksgroep (AI for Oncology) bij het Nederlands Kanker Instituut.

 

LS&R 2048

Het Nationaal IE-Studentencongres 2022

Op 11 mei vindt de 3e editie van het Nationaal IE-Studentencongres plaats!
Wil jij kennismaken met de advocaten van de top IE-kantoren van Nederland? Schrijf je dan gratis in voor het Nationaal IE-Studentencongres 2022.

Tijdens dit event kun je deelnemen aan verschillende workshops over octrooirecht, soft IP of mediarecht, verzorgd door advocaten van de Brauw Blackstone Westbroek, Brinkhof, Freshfields Bruckhaus Deringer, Hogan Lovells, HOYNG ROKH MONEGIER en Simmons & Simmons. Ook zullen IE-studieverenigingen het tegen elkaar opnemen in een pleitwedstrijd, waarna de dag feestelijk wordt afgesloten met een borrel. Deze dag is de ideale manier om meer te weten te komen over de verschillende advocatenkantoren en het intellectuele-eigendomsrecht!

Aanmelden kan t/m 17 april door je CV te mailen naar Britt.Morren@simmons-simmons.com.

LS&R 2046

Hoge Raad verwerpt beroep: octrooi en ABC blijven geldig

Hoge Raad 25 mrt 2022, LS&R 2046; ECLI:NL:HR:2022:441 (Accord tegen NPS), http://www.lsenr.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-beroep-octrooi-en-abc-blijven-geldig

HR 25 maart 2022, IEF 20622, LS&R 2046; ECLI:NL:HR:2022:441 (Accord tegen NPS) Accord heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het hof [zie IEF 19380]. De Hoge Raad oordeelt dat de klachten over het arrest van het hof niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen.

LS&R 2045

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht. Aflevering 1, 24 maart 2022, jaargang 23.

Apotheekbereidingen
1* Vloeistof voor injectie tegen depressie is een geneesmiddel; verduidelijking cumulatieve vereisten voor uitzondering apotheekbereidingen (formula offi cinalis). EFTA Court 15 juli 2021, E-7/20 EER-Overeenkomst. EVA-Hof. Geneesmiddel. Groothandel. Offi cinale bereiding. Apotheekbereiding. Noot dhr. mr. M.O. Meulenbelt.

LS&R 2044

Tussentijds hoger beroep mogelijk in tussenvonnis

Rechtbank Den Haag 23 mrt 2022, LS&R 2044; (Novartis tegen Mylan), http://www.lsenr.nl/artikelen/tussentijds-hoger-beroep-mogelijk-in-tussenvonnis

Vzr. Rb Den Haag 23 maart 2022, IEF 20619, LS&R 2044; C/09/625743 / KG ZA 22-195 (Novartis tegen Mylan) In dit kort geding oordeelt de voorzieningenrechter dat tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld tegen de weigering om de primaire vorderingen toe te wijzen in het tussenvonnis [zie IEF 20617].

LS&R 2043

Markttoetreding door Mylan voor octrooiverlening van Novartis niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2022, LS&R 2043; ECLI:NL:RBDHA:2022:2490 (Novartis tegen Mylan), http://www.lsenr.nl/artikelen/markttoetreding-door-mylan-voor-octrooiverlening-van-novartis-niet-onrechtmatig

Vzr. Rb Den Haag 22 maart 2022, IEF 20617, LS&R 2043; ECLI:NL:RBDHA:2022:2490 (Novartis tegen Mylan) Novartis heeft de octrooiaanvrage EP 894 ingediend bij het EOB, maar het octrooi is nog niet officieel verleend. In deze zaak vordert Novartis dat Mylan octrooirechtinbreuk op EP 894 staakt. Novartis stelt hiertoe dat het octrooirecht materieel gezien al werking heeft vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Mylan betwist dat haar toetreding tot de markt voordat verlening van een octrooi op aanvraag EP 894 heeft plaatsgevonden een onrechtmatige daad kan zijn, dat het vaststaat dat en wanneer er octrooi verleend zal worden op aanvraag EP 894 en dat haar toetreding in de omstandigheden van dit geval onrechtmatig is.

LS&R 2042

Jong IE-borrel op 13 april

We’re back! Na twee lange jaren in een coronapandemie wordt het weer hoog tijd voor een Jong IE-borrel en we gaan ervan uit dat het een wilde gaat worden. Qua locatie moet dat vast lukken, want we hebben voor het Amsterdamse Café Wildschut gekozen!
Oudere Jong IE'ers zullen tijdens de pandemie vaak weemoedig terug hebben gedacht aan de legendarische pubquizzen en zomerborrels, maar hierbij voor de advocaat-stagiairs die vanaf 2020 begonnen zijn alles wat je moet weten op een rijtje:

LS&R 2041

Boete is niet onevenredig hoog

3 mrt 2022, LS&R 2041; ECLI:NL:RBNHO:2022:1755 (Teva tegen de staatssecretaris van VWS), http://www.lsenr.nl/artikelen/boete-is-niet-onevenredig-hoog

Rechtbank Noord-Holland 3 maart 2022, LS&R 2041; ECLI:NL:RBNHO:2022:1755 (Teva tegen de staatssecretaris van VWS) Deze zaak handelt over de vraag of aan een geneesmiddelenfabrikant terecht een boete van € 100.000,- is opgelegd wegens overtreding van de plicht melding te maken van een opschorting in de handel van geneesmiddelen. De rechtbank oordeelt dat de meldplicht voldoende duidelijk in de wet staat omschreven en dat de opgelegde boete niet onevenredig hoog is.

LS&R 2040

Voedings- en gezondheidsclaims op etiketten en voor reclame van levensmiddelen

“Cholesterolvrij”, “vetarm”, “super light”, “suikervrij” of “tegen veroudering”: allemaal voorbeelden van denkbare claims op etiketten en reclame voor levensmiddelen. In werkelijkheid zijn echter slechts twee van deze genoemde claims wettelijk toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft recentelijk het Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij het gebruik van voedings- en/of gezondheidsclaims (hierna: het ‘Handboek’). In het Handboek wordt onder andere aandacht besteed aan (niet-)toegestane claims, de Europese en Nederlandse regelgeving inzake voedings- en gezondheidsclaims en omvat het verschillende stappenplannen voor de kwalificatie van deze claims. Ferah Taptik Salman bespreekt beknopt de inhoud van het Handboek evenals de voor bedrijven geldende (wettelijke) verplichtingen.

Lees hier verder >>

LS&R 2038

Vergelijkende claims in strijd met Gedragscode

College Geneesmiddelen Reclame 10 mrt 2022, LS&R 2038; (Pfizer tegen Novartis), http://www.lsenr.nl/artikelen/vergelijkende-claims-in-strijd-met-gedragscode

CGR 10 maart 2022, RB 3626, LS&R 2038; K21.004 (Pfizer tegen Novartis) Pfizer en Novartis brengen direct concurrerende geneesmiddelen op de markt in Nederland. Beide geneesmiddelen zijn immers CDK4/6-remmers. Novartis heeft een publicatie getoond waarin zij over haar eigen geneesmiddel Kisqali® beweert dat het zorgt voor 12 maanden meer leven. Ook toont zij de tekst dat OS bij CDK4/6-remmers geen klasse-effect is en de tekst dat welke CDK4/6-remmer u kiest invloed heeft op het leven van de patiënt. Deze teksten stonden in een online reclame-uiting op de website van Novartis.

LS&R 2037

Verzoek om input over genees- en gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft een verzoek om input gepubliceerd over Genees- en gewasbeschermingsmiddelen - één enkele procedure voor de afgifte van ABC's.

Dit initiatief heeft tot doel:
1. de rechtszekerheid rondom de procedure voor de afgifte van ABC's vergroten;
2. unitaire ABC-bescherming bieden met betrekking tot de eenheidsoctrooien;
3. de informatie met betrekking tot ABC's transparanter (duidelijker, toegankelijker, inzichtelijker, begrijpelijker)
4. de kosten en lasten van het verkrijgen en handhaven van ABC-bescherming in de EU verlagen.

LS&R 2033

Online Updates 2022

Blijf op de hoogte met de Online Updates van deLex, een nieuwe serie webinars, gestart in februari 2022. Achter uw bureau laat u zich in korte tijd bijpraten over één rechtsgebied of onderwerp. Fun, actueel en to the point. Zo heeft u in één uur tijd weer zicht op alle relevante ontwikkelingen voor uw praktijk.

De eerstvolgende onderwerpen zijn:
- Donderdag 7 april: Grondrechten en IE, door Peter Teunissen (Radboud Universiteit)
- Franchise en IE, serie, datum ntb


29 september 2022 (let op, verplaatste datum) Actualiteiten Handels- en domeinnamenrecht, door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht (AKD)
 

 

LS&R 2032

Programma IE-symposium AIPPI op 16 maart

Met gepaste trots presenteren wij het complete programma van het IE-symposium op 16 maart 2022. Het event wordt dit jaar in hybride vorm gehouden.
In de ochtend geeft Martin Senftleben (UvA / Bird&Bird) een lezing over “IE overlap en het publieke belang” en spreekt Sierd Schaafsma (Hoge Raad) over “IE en internationaal privaatrecht: nationale behandeling”. Richard Ebbink (Brinkhof), Paul van Beukering (Ministerie van EZK) en Leo Steenbeek (Philips) bespreken de stand van zaken van het UPC.

LS&R 2029

Vacatures: advocaat-medewerker octrooirecht en patent litigator bij Brinkhof

Brinkhof is op zoek naar advocaat-medewerker octrooirecht en een patent litigator.

- Brinkhof zoekt een scherpe en ambitieuze advocaat-medewerker of gevorderde stagiair met 3 tot 5 jaar ervaring om de groeiende octrooipraktijk te komen versterken. De praktijkgroep bestaat nu uit 17 advocaten. Het is een ambitieus team dat zich kenmerkt door een informele collegiale sfeer. Dit alles doen wij vanuit een modern kantoor gelegen op een unieke locatie in het centrum van Amsterdam, waarbij ook het nieuwe werken tot de mogelijkheden behoort. Het is een echte procespraktijk met complexe vraagstukken.

- Brinkhof is op zoek naar mensen met een technische universitaire opleiding (MSc of PhD) die juridische affiniteit hebben. Heb je een achtergrond in de natuurkunde, informatica of elektrotechniek en lijkt het je leuk om die kennis aan te wenden om procedures bij de rechtbank te winnen? Dan is de functie van patent litigator iets voor jou. Veel van onze procedures gaan over software, elektronica en telecommunicatie. Wij werken daarbij in teams om met de optimale mix van juridische en technische argumenten het beste resultaat voor onze cliënten te bereiken.

LS&R 2028

Vacature: advocaat-stagiair intellectueel eigendomsrecht bij Vondst

Vondst zoekt een advocaat-stagiair voor de IE-praktijk.
Over Vondst:
- Vondst is een gespecialiseerd, onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam.
- Ze zijn een nichekantoor met ongeveer 20 collega’s.
- Zij richten zich uitsluitend op het intellectuele eigendomsrecht, IT-recht en privacyrecht.

In de IE-praktijk ligt de focus op procederen en adviseren op het gebied van het merken-, auteurs- en modellenrecht, maar komen ook alle aspecten van commerciële handel aan bod zoals commerciële contracten, e-commerce, privacy en marketing.
Lees verder >>